פרופ' אדם לפסטיין

פרופסור מן המניין ראש המחלקה

חדר:
בנין 72 חדר 135
טלפון:
08-6461882
מייל:
lefstein@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום א' ב' ג' בתאום מראש
קורות חיים

http://dialogicpedagogy.com