04 יונ' 2019
12:30
-13:45

בניין 72 חדר 465

​​רשות התחרות (אשר עד לאחרונה נקראה "רשות ההגבלים העסקיים") היא הרשות האחראית על קידום תחרות כלכלית במדינת ישראל. הרשות עוסקת במגוון פעילויות שקשורות לתחרות: עריכת מחקרי שוק וכתיבת מסמכי מתודולוגיה בענייני תחרות, יעוץ בענייני תחרות למשרדי ורשויות הממשלה, אכיפה פלילית ומנהלית כנגד חברות שפוגעות בתחרות, ורישוי של מיזוגים והסדרים בין חברות. הרשות מעסיקה כ-35 כלכלנים. בראש העבודה הכלכלית ברשות עומדים ד"ר יאיר אילת, הכלכלן הראשי, וד"ר אורן רגבי, ראש המחקר הכלכלי ברשות (וגם מרצה בכיר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת באר שבע). הרשות מעסיקה כלכלנים ממגוון רקעים אקדמיים ומקצועיים, החל מבוגרי תואר ראשון ועד מסיימי דוקטורט. הרשות מציעה לכלכלנים חדשים שני מסלולים עבודה עיקריים: מסלול מחקרי, שכרוך בעבודה על מחקרים ארוכי טווח ובניית מתודולוגיות, ומסלול יישומי, שעיקרו עיסוקו בעבודה הכלכלית השוטפת של הרשות. יש אפשרות לשלב עבודה משני הסוגים.

 

ההרצאה תסקור את עבודת הרשות ומגוון אפשרויות התעסוקה שהיא מציעה. המטרה אינה בהכרח גיוס מיידי של סטודנטים שמסיימים תואר בקרוב, אלא חיזוק ההיכרות עימה. ההצגה יכולה להיות מאוד מעניינת גם למי שלא מוצא עניין בעבודה ברשות ההגבלים כיוון שהיא תשתמש בדוגמאות אקטואליות כדי להדגים את האופן שבו כלים כלכליים מיושמים הלכה למעשה בעבודה ממשלתית ובקביעת מדיניות.​