​​​​​​​כלכלה וסטטיסטיקה עם מדעי הנתונים*

 תחום המידע ועיבוד המידע בעולם הפכו בשנים האחרונות לגורם מכריע בתהליך קבלת ההחלטות התפעוליות והאסטרטגית בארגונים השונים והם מהווים נתח הולך וגדל מהתוצר בשנים האחרונות. כמות הנתונים המיוצרת כיום בעולם עולה על 2.5 EB ליום, יכולות התקש​ורת גדלות בכ- 30% בשנה וכמות המידע הנאגר בכ- 20% בשנה. בהתאם, התרחבו מאוד גם יישומי המחשב מבוססי הנתונים והמידע ב​כל התחומים, והשימוש בהם מתרחב בכל הסקטורים, כולל הסקטור הפיננסי, הציבורי והעסקי. עם התרחבות טכנולוגית אדירה זו עלה באופן טבעי גם הביקוש ליכולות ומיומנויות בניתוח ועיבוד נתונים. בישראל לדוגמה גדל מספר המועסקים בענף זה (שירותי מידע) ב 24.5% בשנת 2016 (לעומת גידול של כ- 2.5% במספר המועסקים במשק, ופחות מ- 1% בסקטור התעשייה ככלל) ועמד על 5,600 עובדים (למ"ס). 

אז למה ללמוד דוקא במסלול הזה? 

הלימודים במסלול הדו-חוגי כלכלה וסטטיטיקה משלבים הכשרה אקדמית מעמיקה תוך שילוב של המיומנויות הנדרשות למדען נתונים: (1) סטטיסטיקה ושיטות מחקר (2) יישומי מחשב ושפות תכנות (3) הבנה תיאורתית של קשרים בין משתנים במציאות אותה מנתחים. לימודים אלה פותחים בפניכם את הדלתות למגוון אדיר של משרות בתחום מדעי הנתונים הכלכלה והניהול ונותנת לכם יתרון יחסי על פני מועמדים רבים! 

*שימו לב: תעודת הבוגר שתקבלו היא בכלכלה וסטטיסטיקה (הקורסים במדעי הנתונים יצויינו בגיליון הציונים).

ההרשמה מתבצעת באמצעות הרשמה למסלול דו-חוגי במחלקה לכלכלה (142)  ולמסלול דו-חוגי בסטטיסטיקה למדעי החברה (143). 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר קרין ואן דר בק (kvdbeek@bgu.ac.il). 

עידו מינץ, בוגר המחלקה לכלכלה ומדען נתונים בחברת Intuit: "אני שמח לשמוע שהמחלקה מבקשת לחשוף את הסטודנטים לגישות וטכנולוגיות חדשות כבר בתואר הראשון. אני חושב שזה צעד מתבקש כדי לאפשר לבוגרים ראייה ביקורתית ומגוון אפשרויות של תעסוקה ושכלכלנים יכולים להיות מדעני נתונים מצוינים ללא הרבה הכשרה ייעודית."