תכנית מפגשי הפורום והסיורים לשנת הלימודים תשפ"א, תפורסם בהמשך.