​​​​

תואר שני בתכנית לניהול וישוב סכסוכים

תכנית לימודים - נתיב מחקרי (עם עבודת גמר) - 36 נקודות זכות

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט

קורסי חובה (16 נק"ז)

מבוא לחקר סכסוכים                                                    4 נק"ז

קונפליקט ופיוס בין קבוצות                                          4 נק"ז      

אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה                        2 נק"ז

עבודת מניעה בקהילה: מודלים תיאורתיים והתערבות מעשית    2 נק"ז       

חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה                               2 נק"ז  

הרצאות אורחים וסיורים  (ראה פירוט להלן)                 2 נק"ז

קורסים מתודולוגיים (4 נק"ז)

שיטות מחקר כמותיות - 2 נק"ז

שיטות מחקר איכותניות – 2 נק"ז

קורסי בחירה (8 נק"ז)

על פי רשימת הקורסים שתפורסם בתחילת שנת הלימודים.

ניתן לבחור גם בקורס פרקטיקום כקורס בחירה.

הרצאות אורחים וסיורים

סיורים: הסטודנטים מחויבים להשתתף בשלושה סיורים לפחות במהלך התואר.

מפגשי פורום: הסטודנטים מחויבים להשתתף בכל שנת לימוד במפגשי פורום התכנית. מדי שנה מתקיימים 6-7 מפגשים, מתקיים בימי שלישי סמסטר א' בין השעות 18-20 וסמסטר ב' בין השעות 16-18.

ההשתתפות בהרצאות ובסיורים הינה חובה במהלך התואר ומזכה ב-0.5 נק"ז בכל סמסטר, סה"כ 2 נק"ז בתואר. (מופיע בקורסי החובה, להלן).

עבודת גמר (8 נק"ז)

נהלי כתיבת התיזה על פי נהלי הפקולטה.

התיזה מהווה 50% מהציון הסופי של התואר.

מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנט הגיע לרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים, כי הוא בקיא בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי הוא מסוגל לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאים בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה וסגנון נאותים.

על הסטודנט ליצור קשר עם מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודיהם. הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים. המנחה לעבודה יאושר על ידי ראש התוכנית וועדת המוסמכים הפקולטית.

תכנית הלימודים כפופה לשינויים

***

תואר שני בתכנית לניהול וישוב סכסוכים

תכנית לימודים - נתיב כללי (ללא עבודת גמר) - 36 נקודות זכות

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט

 

קורסי חובה (16 נק"ז)

מבוא לחקר סכסוכים                                                    4 נק"ז

קונפליקט ופיוס בין קבוצות                                          4 נק"ז      

אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה                   2 נק"ז

עבודת מניעה בקהילה: מודלים תאורתים והתערבות מעשית       2 נק"ז       

חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה                               2 נק"ז 

הרצאות אורחים וסיורים  (ראה פירוט להלן)              2 נק"ז

קורסים מתודולוגיים (4 נק"ז)

שיטות מחקר כמותיות

שיטות מחקר איכותניות

פרקטיקום (6 נק"ז)

פרקטיקום בניהול קונפליקטים            4 נק"ז

מחקר פעולה מלווה לפרקטיקום          2 נק"ז

העבודה המעשית תיעשה בשנת הלימודים השנייה בהיקף של יום בשבוע, במסגרת של ארגונים ממשלתיים, מלכ"רים, ארגונים קהילתיים וכד', תוך הדרכה צמודה.

בנוסף לעבודה המעשית, מתקיימים שני קורסים שנתיים בכיתה – קורס המלווה את הפרקטיקום וקורס המלווה את המחקר הנעשה במסגרת הפרקטיקום.

קורסי בחירה (10 נק"ז)

על פי רשימת הקורסים שתפורסם בתחילת שנת הלימודים.

הרצאות אורחים וסיורים

סיורים: הסטודנטים מחויבים להשתתף בשלושה סיורים לפחות במהלך התואר.

מפגשי פורום: הסטודנטים מחויבים להשתתף בכל שנת לימוד במפגשי פורום התכנית. מדי שנה מתקיימים 6-7 מפגשים, בימי שלישי סמסטר א' בין השעות 18-20 וסמסטר ב' בין השעות 16-18.

ההשתתפות בהרצאות ובסיורים הינה חובה במהלך התואר ומזכה ב-0.5 נק"ז בכל סמסטר, סה"כ 2 נק"ז בתואר. (מופיע בקורסי החובה, להלן).

בחינת גמר

סטודנטים בנתיב כללי מחויבים בהשתתפות בבחינת גמר.

ניתן להיבחן בבחינת גמר רק עם סיום חובות השמיעה לתואר בתום השנה השנייה ללימודים (לא יאוחר מ-31.12 בשנה השנייה ללימודים).

ציון עובר בבחינה הינו 75.

הבחינה מהווה 15% מהציון הסופי בתואר.​

תכנית הלימודים כפופה לשינויים
​​

תואר שני בתכנית לניהול וישוב סכסוכים

תכנית לימודים - נתיב מחקרי (עם עבודת גמר) - 36 נקודות זכות

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנה"ל תש"פ

 

קורסי חובה (14 נק"ז)

מבוא לחקר סכסוכים                                                    4 נק"ז

קונפליקט ופיוס בין קבוצות                                          2 נק"ז      

אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה                   2 נק"ז

עבודת מניעה בקהילה: מודלים תיאורתיים והתערבות מעשית    2 נק"ז       

חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה                               2 נק"ז  

הרצאות אורחים וסיורים  (ראה פירוט להלן)              2 נק"ז

                       

קורסים מתודולוגיים (4 נק"ז)

שיטות מחקר כמותיות - 2 נק"ז

שיטות מחקר איכותניות – 2 נק"ז

 

קורסי בחירה (10 נק"ז)

על פי רשימת הקורסים שתפורסם בתחילת שנת הלימודים.

ניתן לבחור גם בקורס פרקטיקום כקורס בחירה.

 

הרצאות אורחים וסיורים

סיורים: הסטודנטים מחויבים להשתתף בשלושה סיורים לפחות במהלך התואר.

מפגשי פורום: הסטודנטים מחויבים להשתתף בכל שנת לימוד במפגשי פורום התכנית. מדי שנה מתקיימים 6-7 מפגשים, מתקיים בימי שלישי סמסטר א' בין השעות 18-20 וסמסטר ב' בין השעות 16-18.

ההשתתפות בהרצאות ובסיורים הינה חובה במהלך התואר ומזכה ב-0.5 נק"ז בכל סמסטר, סה"כ 2 נק"ז בתואר. (מופיע בקורסי החובה, להלן).

 

עבודת גמר (8 נק"ז)

נהלי כתיבת התיזה על פי נהלי הפקולטה.

עבודת התיזה מהווה 45% מהציון הסופי של התואר וההגנה על התיזה מהווה 5% מהציון בתואר.

מטרת העבודה היא להוכיח כי הסטודנט הגיע לרמה מתאימה בתחום מדעי מסוים, כי הוא בקיא בספרות ובשיטות המחקר הנהוגות בו וכי הוא מסוגל לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאים בצורה עצמאית ולכתוב חיבור מדעי שיש בו אופי מקורי בצורה וסגנון נאותים.

על הסטודנט ליצור קשר עם מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודיהם. הצעת עבודת הגמר תוגש לאישור הועדה המחלקתית עד תום השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים. המנחה לעבודה יאושר על ידי ראש התוכנית וועדת המוסמכים הפקולטית.

 

תכנית הלימודים כפופה לשינויים

 

 


תואר שני בתכנית לניהול וישוב סכסוכים

תכנית לימודים - נתיב כללי (ללא עבודת גמר) - 36 נקודות זכות

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ

 

קורסי חובה (14 נק"ז)

מבוא לחקר סכסוכים                                                    4 נק"ז

קונפליקט ופיוס בין קבוצות                                          2 נק"ז      

אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה                   2 נק"ז

עבודת מניעה בקהילה: מודלים תאורתים והתערבות מעשית       2 נק"ז       

חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה                               2 נק"ז 

הרצאות אורחים וסיורים  (ראה פירוט להלן)              2 נק"ז

 

קורסים מתודולוגיים (4 נק"ז)

שיטות מחקר כמותיות

שיטות מחקר איכותניות

 

פרקטיקום (6 נק"ז)

פרקטיקום בניהול קונפליקטים            4 נק"ז

מחקר פעולה מלווה לפרקטיקום          2 נק"ז

העבודה המעשית תיעשה בשנת הלימודים השנייה בהיקף של יום בשבוע, במסגרת של ארגונים ממשלתיים, מלכ"רים, ארגונים קהילתיים וכד', תוך הדרכה צמודה.

בנוסף לעבודה המעשית, מתקיימים שני קורסים שנתיים בכיתה – קורס המלווה את הפרקטיקום וקורס המלווה את המחקר הנעשה במסגרת הפרקטיקום.

 

קורסי בחירה (12 נק"ז)

על פי רשימת הקורסים שתפורסם בתחילת שנת הלימודים.

 

הרצאות אורחים וסיורים

סיורים: הסטודנטים מחויבים להשתתף בשלושה סיורים לפחות במהלך התואר.

מפגשי פורום: הסטודנטים מחויבים להשתתף בכל שנת לימוד במפגשי פורום התכנית. מדי שנה מתקיימים 6-7 מפגשים, בימי שלישי סמסטר א' בין השעות 18-20 וסמסטר ב' בין השעות 16-18.

ההשתתפות בהרצאות ובסיורים הינה חובה במהלך התואר ומזכה ב-0.5 נק"ז בכל סמסטר, סה"כ 2 נק"ז בתואר. (מופיע בקורסי החובה, להלן).

בחינת גמר

סטודנטים בנתיב כללי מחויבים בהשתתפות בבחינת גמר.

ניתן להיבחן בבחינת גמר רק עם סיום חובות השמיעה לתואר בתום השנה השנייה ללימודים (לא יאוחר מ-31.12 בשנה השנייה ללימודים).

ציון עובר בבחינה הינו 75.

הבחינה מהווה 15% מהציון הסופי בתואר.

 

תכנית הלימודים כפופה לשינויים