​​קבוצת המחקר Ge​oFluv ​​מעור​בת במגוון פעילויות מחקריות בתחומי הגיאומורפולוגיה הפלוביאלית,תהליכים פלוביאליים, הידרולוגיה כולל איכו​​ת ​מ​ים וה​​אינטראקציה בין תחומים אלו. הקבוצה מתמקדת גם בהשוואת נחלים באזורי אקלים ומשטרים הי​​דרולוגיים שונים, בדגש על נחלי אכזב - צחיחים וצחיחים למחצה​.​
GEO3.jpg
מחקרי הקבוצה ברובם, ממוקמים באגני ניקוז ובנחלי אכזב בנגב, בסמוך לים המלח ובערבה, אך אינם מוגבלים לאזורים אלו. אתרי מחקר נוספים כוללים נחלים ונהרות איתן בארץ כגון נהר הירדן ובאזורים לחים מחוץ לישראל. GEO4.jpg

גישות מגוונות מיושמות במחקרי הקבוצה: מדידה וניטור מבוססי חיישנים חדשים, מדידות שדה ומעבדה, סריקת לייזר קרקעית(TLS), ניטור ומדידות בשיטפונות, ניטור ארוך-טווח באמצעות מכשור מתקדם ותקשורת סלולרית ושימוש בטכנולוגיות ממ"ג ופוטוגרמטריה. הקבוצה עוסקת בעיקר במחקר אך כוללת גישות ניטור הן למחקר ארוך טווח והן לשירותי קהילה וסביבה. GEO5.jpg

מטרתנו העיקר​ית היא להגביר את הבנת המערכת הנחלית מנקודות מבט שונות ולתרום לידע המתפתח בתחום זה. אנו מאמינים ששיתוף פעולה עם קבוצות מחקר ודיסציפלינות בעלי תחומי עניין קרובים או משלימים, יחד עם שיתוף מידע והחלפת רעיונות, מקדמים את המחקר והידע, ועל ידי כך תורמים לכלל קהילת המחקר הפלוביאלית. GEO6.jpg

 
 

 


 


 

 

​​​​​​​​​​​