פרופ' סטיב רוזן

  יו"ר ועדת הוראה למוסמכים (תואר שני) ולתואר שלישי

חדר:
בניין 72, חדר 656
טלפון:
08-6477945
מייל:
rosen@bgu.ac.il
שעות קבלה: