סדרות
 
באר-שבע - כתב עת של המחלקה למקרא ומזרח קדום
 
 
Beer-Sheva 1
Y. Avishur and S. Abramsky, H. Reviv, (eds). Annual, Studies in Bible, Ancient Israel, and the Ancient Near East, 1973 (Hebrew with English Abstracts).
 
Beer-Sheva 2
Mordechai Cogan, (ed.) Studies by the Department of Bible and Ancient Near East Presented to Shmuel Abramski on his Retirement, 1985 (Hebrew with English Abstracts).
 
Beer-Sheva 3
Mordechai Cogan, (ed.) Studies by the Department of Bible and Ancient Near East: Linguistic Studies in Memory of Moshe Held, 1988 (Hebrew with English Abstracts).
 
Beer-Sheva 4 
Donald B. Redford, Egypt and Canaan in the New Kingdom, 1990.
 
Beer-Sheva 5 
Joseph Shereshevsky ז"ל, Byzantine Urban Settlements in the Negev Desert, 1993.
 
Beer-Sheva 6 
Daniel Sivan and Zipora Cochavi-Rainey, West-Semitic Vocabulary in Egyptian Script of the 14th to the 10th Centuries BCE, 1992.
 
Beer-Sheva 7 
Isaac Gilead, Gerar. A Chalcolithic Site in the Northern Negev, 1995.
 
Beer-Sheva 8 
Peter Roger Stuart Moorey, From Gulf to Delta and Beyond, 1995.
 
Beer-Sheva 9 
Carl C. Lamberg-Karlovsky, Beyond the Tigris and the Euphrates. Bronze Age Civilizations, 1996.
 
Beer-Sheva 10           
Victor Avigdor Hurowitz, Divine Service and its Rewards. Ideology and Poetics in the Hinke Kudurru, 1997.
 
Beer-Sheva 11           
Steven A. Rosen and Gideon Avni, The `Oded Sites. Investigation of Two Early Islamic Pastoral Camps South of the Ramon Crater, 1997.
 
Beer-Sheva 12           
Shmuel Ahituv and Eliezer Oren, (ed.) The Origin of Early Israel. Current Debate, Biblical, Historical, and Archaeological Perspectives, 1998.
 
Beer-Sheva 13           
Zipora Cochavi-Rainey, Royal Gifts in the Late Bronze Age. Fourteenth to Thirteenth Centuries B. C. E. Selected Texts Reporting Gifts to royal Personages, 1994.
 
Beer-Sheva 14
Pau Figueras, From Gaza to Pelusium: Materials for the Historical Geography of North Sinai and Southwestern Palestine (332 BCE – 640 CE), 2000.
 
Beer-Sheva 15
Shmuel Ahituv and Eliezer Oren (eds.) Aharon Kempinski Memorial Volume: Studies in Archaeology and Related Disciplines, 2002.
 
Beer-Sheva 16
Pau Figueras, (ed.) Beer Sheva îorvat Karkur `Illit, Beer-Sheva Archaeological Monographs I, 2004.
 
Beer-Sheva 17
 
Dan Urman (ed.), Nessana – Excavations and Studies, 2004.
 
Beer-Sheva 18
 
Zipora Talshir and Dalia Amara (eds.) On the Border Line: Textual Meets Literary Criticism (Proceedings of a Conference in Honor of Alexander Rofé on the Occasion of His Seventieth Birthday, 2005 (Hebrew with English Abstracts).
 
Beer-Sheva 19
 
Beer-Sheva 20                                                                                                                                                  
 
ספרי יובל 
 
תשורה לשמואל – מחקרים בעולם המקרא מוגשים לפרופסור שמואל אחיטוב, (בעריכת צפורה טלשיר, שמיר יונה, דניאל סיון) באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ירושלים: מוסד ביאליק, 2001.
 
אור למאיר - מחקרים במקרא, בלשונות השמיות בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות מוגשים למאיר גרובר במלאות לו שישים וחמש שנה, (בעריכת שמיר יונה), באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ירושלים: מוסד ביאליק, 2010.