מקרא
 
לימודי המסלול למקרא נועדו להעמיק, להרחיב ולחדד את ידיעות הסטודנטים במקרא על-מנת להכשירם למחקר עצמאי ועל-מנת שיוכלו לעשות שימוש בידע ולהעבירו הלאה.
 
הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד:
  • הנתיב המחקרי מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים במקרא כדי להכשירם למחקר עצמאי, ולקראת לימודי תואר שלישי (ד"ר לפילוסופיה).
  • הנתיב הכללי מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של סטודנטים ושל מורים העוסקים בחינוך העל יסודי והעל -תיכוני.
 
 
 
היסטוריה מקראית
 
במסגרת לימודי התואר הראשון במחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום נלמדים תולדות ישראל בתקופת המקרא כמדור במסלול למקרא והיסטוריה מקראית. מבנה לימודים זה מבוסס על ההנחה שלימוד ההיסטוריה המקראית הוא חלק בלתי נפרד ממחקר המקרא ומחייב הכרת המקצוע וכלי המחקר המשמשים בו. יחד עם זאת הוא חלק בלתי נפרד מלימודי המזרח הקדום לענפיהם השונים. לימודים לקראת התואר השני בנויים על היסודות שהונחו בלימודי התואר הראשון במחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום.
 
הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד:
  • הנתיב המחקרי מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בהיסטוריה מקראית כדי להכשירם למחקר עצמאי, ולקראת לימודי תואר שלישי (ד"ר לפילוסופיה).
  • הנתיב הכללי מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של סטודנטים ומורים העוסקים בחינוך העל יסודי והעל-תיכוני.
 
ארכיאולוגיה
 
לימודי המסלול נועדו להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה כדי להכשירם למחקר עצמאי ולעבודת שדה.
בשילוב זה התיאוריה ותוצאות המחקר האנתרופולוגי משמשים כנקודות מוצא חשובות לשחזור דרך החיים של חברות העבר.
 
הלימודים מתנהלים בשני נתיבי לימוד:
  • הנתיב המחקרי מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בארכיאולוגיה בכדי להכשירם למחקר עצמאי, ולקראת לימודי תואר שלישי (ד"ר לפילוסופיה).
  • הנתיב הכללי מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של סטודנטים ומורים העוסקים בחינוך העל-יסודי והעל-תיכוני בהוראת ידיעת הארץ ומקצועות בעלי זיקה לארכיאולוגיה. 

למידע נוסף על נתיבי הלימודים