על הסטודנט חלה החובה לבדוק את לוח הבחינות האישי שלו למקרה של שינויים לא צפויים!