פרופ' עמית שכטר

פרופסור מן המניין דיקן

חדר:
בנין 72 חדר 542
טלפון:
08-6477212
מייל:
schejter@gmail.com
שעות קבלה:
יום ג' 14:00-15:00 (בתאום מראש)

​​researchgate.net

academia.edu