18 יונ' 2019

​​

הפרס, בהובלת קמפוס ירוק, ניתן לפרופ' שמשון בלקין מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים עבור הפרסום:
"Remote detection of buried landmines using a bacterial sensorשפורסם ב the journal Nature Biotechnology

 
 פרופ' שמשון בלקין (מימין) עם פרופ' ירון זיו


קרן STRAGE ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב ייסדו את פרס STRAGE-BGU למצוינות במדעי הסביבה. הפרס, בסך 5,000$, מוענק למדענים ולחוקרי סביבה ישראליים עבור פרסומים מצטיינים ומשפיעים באחד ממגוון תחומי מדעי הסביבה (כגון אקולוגיה, הידרולוגיה, קיימות, כלכלה סביבתית , הנדסה סביבתית, חינוך סביבתי, אפידמיולוגיה סביבתית) שפורסמו בשנה החולפת. דגש מיוחד ניתן לפוטנציאל של הפרסום להשפיע בטווח הארוך על הגנת הסביבה ועל המערכת האקולוגית שלנו.

 

חברי ועדת הפרס:

פרופ' אורית בן צבי אסרף, הפקולטה למדעי הרוח והחברה

פרופ' אשר ברנר, הפקולטה למדעי ההנדסה

ד"ר רחל גולן, הפקולטה למדעי הבריאות

פרופ' יצחק מאיר (סקיס), המכונים לחקר המדבר

ד"ר אופיר רובין, הפקולטה לניהול

פרופ' ירון זיו, הפקולטה למדעי הטבע (יו"ר)