​פרויקט טבע עירוני בשיתוף החברה להגנת הטבע ועיריית באר שבע הינו פרויקט שמטרתו שיקום ושימור מערכות אקולוגיות בגבולות העיר, מהווה תוכן לפעילות חינוך ופנאי לתושבי העיר באר שבע שיכולים לפגוש במסגרת העירונית את מרחבי הטבע תוך מעורבות קהילתית ועשיה למען הטבע והקהילה.

טבע עירוני

במסגרת פרויקט טבע עירוני בשנת תשע"ט, התקיימו מספר פעילויות קהילתיות על ידי נציגת קמפוס ירוק לפרויקט, דנה יוסוקוביץ', אשר קיבלה מלגה מטעם קמפוס ירוק להפעלה של הפרויקט בהיבט החינוכי, קהילתי.

הדר​​כות בבתי ספר יסודיים

קיום הדרכות בבתי הספר נתיבי עם ויובלים בבאר שבע בנושא חורשת לון, שמורות טבע ושמירה על הסביבה

יום שיא לתלמ​ידי הטכני באוניברסיטה

יום השיא התקיים בנושא של תכנון עירוני ואקטיביזם, פעילות של 3 שעות הדרכה של נציג קמפוס ירוק ונציגת החברה להגנת הטבע , מיפוי האתגרים בחורשת לון ובחירת דרך הפעולה לשימור וטיפוח החורשה במסגרת הפרויקט. התלמידים בחרו להפיק סרטון להעלאת המודעות למצבה של החורשה.

פרויק​​ט העלאת המודעות בבית הספר הטכני

התלמידים כתבו תסריט, צילמו, קריינו והפיקו סרטון. הסרטון הוצג בעירייה כחלק מפרויקט 'אחריות לישראל 2048' הופץ ברשתות החברתיות

אירוע קהיל​תי בחורשה 'תושבים למען חורשת לון'

פעילות אחר הצהריים שמטרתו הייתה להעלות את המודעות של תושבי השכונה למצבה של החורשה ולתת להם כלים להיות אקטיביים למענה. האירוע כלל סדנת ליקוט, דיווח מפגעים ע"י אפליקציה של העירייה, פעילות חלומות על עתיד החורשה ובישול פיתות.

יום​ שיא בחורשה לסיכום פרויקט חינוך סביבתי

יום שיא מסכם בהשתתפות 5 בתי הספר המשתתפים בפרויקט שהוזמנו לפעילות שכללה תחנות בנושאים שונים וטקס קבלת תעודות הערכה על השתתפות בפרויקט. ​כתבה על הפעילות » ​

טבע עירוני