11 מאי 2020

לאחרונה זכתה נאהד אשקר שרארי, דוקטורנטית במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, בהנחייתה של ד"ר סראב אבורביעה-קווידר​, בפרס 'דן דוד' בקטגוריית ההווה על מחקרה העוסק בזהויות דתיות ביקורתיות בקרב נשים מוסלמיות בקונטקסט של משפחה, חברה ומדינה.

נאהד אשקר שרארי

פרס 'דן דוד' הוא פרס בין-לאומי יוקרתי בין-לאומי להישגים משמעותיים אשר מוענק אחת לשנה לאנשים שהגיעו למצוינות, והישגיהם מייצגים את שלושת מימדי הזמן: עבר, הווה ועתיד.  הפרס מוענק מדי שנה לעשרה חוקרים מבטיחים מאוניברסיטת תל אביב, ועוד עשרה חוקרים נוספים מאוניברסיטאות שונות בעולם.

במחקרה של הגב' נאהד היא עוסקת ב"פמיניזם אסלאמי", בזהות דתית ביקורתית - כלומר איך הזהות הדתית האסלאמית אצל נשים משפיעה על האישה עצמה, על המשפחה שלה וכמובן על החברה שבה היא חיה.

"הפמיניזם האסלאמי" הוא מושג אקדמי , שמקורו באנגלית. "כאשר אני חוקרת ומדברת על כך בערבית , אני לא מזכירה את המילה פמיניזם, וכי זהו מושג תיאורטי אקדמאי. אני מעדיפה להשתמש במושג ביקורת דתית או צדק אלוהי" אומרת אשקר-שרארי, ומציינת כי זוהי מילה טעונה מדי ולכן זו הסיבה.

הפרס ניתן לה על עבודתה בזהויות מגדריות, סוגיה המעסיקה את ימינו הרבה ולפיכך זכתה בפרס ההווה.