08 מרץ 2020

חברות יקרות, חברים יקרים,


יום האישה הבינלאומי החל היום, הוא הזדמנות מצוינת להכיר תודה על השינויים שחלו בתחום מעמד האישה בעשורים האחרונים. בה בעת, זוהי הזדמנות להתבונן בכנות, ולחשוב על שעלינו לעשות עד שיושג שוויון מלא וייצוג מגדרי מאוזן בכל התחומים ובכל הדרגים.

מחקרים שנעשו לאחרונה מנבאים כי בקצב השינוי עד כה, השוויון המיוחל יגיע בעוד יותר ממאתיים שנה. זמן רב מדי. ולכן, אנו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עובדים ועובדות במרץ כדי להאיץ את קצב השינויים.

לרגל שנת החמישים של האוניברסיטה החלטנו להשיק את תוכנית לקראת 50:50.
 
במסגרת התוכנית, אנו פועלים ופועלות להתאמת מדיניות ארגונית, ולקידום פרויקטים, יוזמות, ותוכניות לקידום שוויון וייצוג מאוזן בכל התחומים ובכל הדרגים. עלינו להשקיע בחינוך ובהסברה, ליצירת שינוי תודעתי וארגוני מתאים. עלינו לחשוב ביצירתיות על מהלכים מתאימים ולפעול באומץ להסרת חסמים ולצמצום הטיות מגדריות.

נשים מהוות כוח חשוב בכל תחומי החברה, בעסקים, בתעשייה ובמדע, אך עדיין קיים תת ייצוג לנשים בתחומים רבים ובמיוחד בדרגים גבוהים. יש הסברים רבים למציאות זו, אך עלינו לפרוץ את המחסומים על מנת למצות את הפוטנציאל המפוספס בשל תת ייצוג זה.

חשוב לנו מאוד לקדם את השינוי. שוויון הינו חשוב משיקולים של אחריות חברתית וגם משיקולי מצוינות. כאוניברסיטה המדגישה מצוינות אקדמית בלתי מתפשרת יחד עם אחריות חברתית, איזון מגדרי הוא נדבך חשוב בדרכינו למצוינות. מצוינות המתבססת על איזון מגדרי היא מצוינות עדכנית ואמיתית.

נשמח לראות שותפים ושותפות מקרב משפחת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב—גברים ונשים—מצטרפים אלינו לדרך של מצוינות לקראת 50:50 באמצעות איזון מגדרי.


בברכה,

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה
ד"ר הילה רימר, יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית
 

דגל לקראת 50:50 בקמפוס