$$Events$$
05 דצמ' 2022
10:00
-17:00

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

​​​​​

מניעת אלימות כלפי נשים

גבריות מיטיבה: הרחבת מעגל השותפים ​במאבק באלימות כלפי נשים

​10:00-10:30
התכנסות וכיבוד

10:30-10:50
ברכות ודברי פתיחה:
פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה
מר רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע
מר ברק דביר, יו"ר האגודה הסטודנטיאלית
פרופ' הללי פינסון, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

0 10:50-11:1
ד"ר אור ענבי, המכון הישראלי לדמוקרטיה - "גבריות בישראל – מאפיינים ואתגרים"

11:10-12:00
יוזמות מהשטח:
מר אודי קדם, מנחה מעגלי גברים - "הגברים בוכים בלילה? ממיתוס ציוני למלכודת חד־סטרית מסוכנת"
​מר נדב בן שבת, מנחה מעגלי גברים בפרויקט רוג’ום
מר ארן רונדלר, מנכ"ל אסל"י 

12:00-12:30
הפסקה

12:30-16:45
האקתון לקידום מיזמים מחוללי שינוי:
אתגר #1 - המרחב החינוכי-הסברתי: כלים ומענים לטיפוח מודעות
אתגר #2 - המרחב הקהילתי: כלים ומענים לזיהוי, איתור ודיווח ​

לפרטים מלאים ולהרשמה להאקתון »

16:45-17:00
הכרזת זוכים ודברי סיכום

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד להוגנות מגדרית: women@bgu.ac.il​

הזמנה מעוצבת - גרסת pdf