בעקבות המלצות וועדת המל"ג לקידום נשים בראשות פרופ' רות ארנון וועדת כרמי, יצאנו באוניברסיטת בן-גוריון במהלך אסטרטגי לקידום נשים בסגל האקדמי בכלל ובמחלקות מועטות נשים בפרט – פרויקט נפל"א (מנערה – לפוסטדוקטורט – לאשה באקדמיה). הפרויקט כולל אלמנטים חדשניים ומגוונים לקידום כלל ארצי של נשים לקראת קריירה אקדמית, החל מתמיכה בתלמידות תיכון, דרך סטודנטיות וחברות סגל וכלה במערכת האקדמית כולה.

למשרד לקידום נשים באקדמיה מונו בהתנדבות מלאה נציגות פקולטיות לקידום נשים, כל אחת אמונה על הגברה וטיפוח הייצוג הנשי בפקולטה, תוך התאמה לתחום המחקר. בעזרתן לכל פקולטה נבנית מערכת אירועים שנתית המוכוונת לאתגרים השונים בכל פקולטה, בליווי ותמיכה מלאים של המשרד לקידום נשים. בין התכנים המועברים: תכנון הדוקטורט באופן אטרקטיבי, בניית קורות חיים, פיתוח זהות אקדמית, תהליך פרסום מחקר במגזין, הפקת המיטב מכנסים וסמינרים, בניית תיק חזק לקראת יציאה לפוסטדוקטורט, אפשרויות הקידום בפקולטה ועוד.

לטובת הגדלת מספר הנשים היוצאות ללימודי פוסט-דוקטורט בחו"ל ומתחילות בקריירה אקדמית, המשרד מעניק לשתי סטודנטיות מתחומי מדעי הטבע וההנדסה מכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, מלגות יציאה לבתר-דוקטורט בחו"ל, על סך 20 אלף שקלים בשנה למשך שנתיים. בנוסף המשרד עורך באופן שנתי יום עיון ארצי בנושא, בהשתתפות תלמידי מחקר, נשים וגברים, מכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. תכני הכנס משתנים משנה לשנה, אך מתמקדים בנושאים: העברת מסרים אפקטיבית בהרצאה וראיון, כתיבת מאמר מצוין, התחלת קריירה אקדמית, הרצאות אורח, פאנל שבות מפוסט-דוק בחו"ל, פאנל מלגות ועוד.

בכדי לבסס מערכת תמיכה לסטודנטיות ולנשות הסגל האקדמי, המשרד עורך בכל שנה מפגש "ברוכות הבאות" לחברות סגל חדשות באוניברסיטה, במעמד נשיאת האוניברסיטה והיועצת לקידום נשים באקדמיה. במסגרת המפגש חברות הסגל החדשות מקבלות הכוונה ומידע חשוב להמשך דרכן האקדמית. מעבר לכך, המפגש מהווה קרקע ליצירת מערכת תמיכה עצמאית של חברות הסגל מהפקולטות שונות כמו גם הכרת המשרד לקידום נשים וחיזוק הקשר עמו. במהלך שנת הלימודים המשרד עורך סדנאות בנושא "אמהות וקריירה באקדמיה" בכדי לעודד שיתוף חוויות אישיות ובניית מערכת אמון. כחלק מהתפיסה כי יש לשלב גברים בשיח המגדרי ובפעילויות המשרד בכדי ליצור השפעה רחבה על השינוי המגדרי באקדמיה גם אבות מוזמנים להשתתף בסדנאות. כמו כן, המשרד לקידום נשים עורך מספר סדנאות בנושא מנהיגות וניהול באוריינטציה מגדרית. ביניהם סדנה לחברות וחברי סגל טרום קביעות, סדנה לחברי סגל בכירים וראשי מחלקות באב"ג בנושא גברים ונשים באקדמיה וכן מספר סדנאות המשך לחברות סגל בנושא נשים, משפחה וקריירה אקדמית.

המשרד רואה חשיבות רבה בטיפוח הזיקה לתחומי המדעים ומקצועות ה-STEM כבר מלימודי התיכון ועורך בכל שנה יום "בנות למדעים" במעמד נשיאת האוניברסיטה, משרד החינוך ועיריית באר שבע ובהשתתפות תלמידות תיכון ממחוז דרום. ביום זה התלמידות נחשפות לנשים מצוינות מתחומי מקצועות ה-STEM הן באקדמיה והן בתעשייה, במטרה לעודד לימודי מדעים באקדמיה.

במהלך תשע"ו-תשע"ח המשרד לקידום נשים באקדמיה פועל בשיתוף פעולה עם דיקני הפקולטות לעיגון תקנות שיפור תהליך הגיוס ושקיפותו. במסגרת ההליך הוחלט על הקמת מערך בקרה לתהליך הגיוס לסגל האקדמי, והוא ייצא לפועל במהלך שנה"ל תשע"ח.

כחלק מהפעילות השוטפת במשרד ישנו מענה לפניות ומאנות סטודנטים וסטודנטיות בנושאים שונים.