$$Events$$

09 ינו' 2023
17:30
-19:00

חדר 300, בניין 15, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

​​​


​​​​​טקס הענקת תעודות לבוגרי מחזור 3 של תוכנית אקטואריה וניהול סיכונים

יום שני | 9.1


11 בוגרים ובוגרות שסיימו בהצלחה את התוכנית השנתית של לימודי אקטואריה וניהול סיכונים של היחידה לפיתוח מנהלים, 

הבוגרים והבוגרות יקבלו תעודות ביום שני 9.1 ​בטקס חגיגי.


תוכנית הלימודים שמכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד, שמה דגש על פיתוח הידע המקצועי וההתמחותי 

ועל מתן כלים פרקטיים בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה. שני התחומים הנלמדים, משולבים ככלים משלימים ומפרים 

האחד ​את השני. ​


בין הנושאים שנלמדו במהלך השנה האחרונה, נכללו תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים וחיים, יישומי המחשב באקטואריה של המימון, 

כלים אמפיריים לניהול והערכת סיכונים, שיטות מתקדמות בחיזויים אקטואריים וסמינר במתמטיקה אקטוארית.


כל הכבוד לבוגרים.ות ובהצלחה בהמשך הדרך!