like.png תנאי קבלה​

שני קריטריונים נבדקים בתהליך בחירת המועמדים:
1. הישגים אקדמיים - בעלי ממוצע ציונים 88 לפחות בתואר הראשון או אישור שהמועמד נמצא ב-2​​0% העליונים במדרג המחלקתי. במידה והמועמד אינו עומד באחד משני תנאים אלו אנו דורשים להיבחן בבחינת ה- GMAT (ציון 680 כללי או 48 בחלק הכמותי).
2. בעלי רקע רלוונטי בתחומי המגזר השלישי.

תהליך הקבלה מתבצע בשני שלבים:
1. שאלון מפורט וראיון אישי
2.​מבחני מיון בהם נבחנת יכולת המועמד להתמודד עם תנאי הלימודים התובעניים ופוטנציאל ההעסקה העתידי שלו.

*על המועמדים להפגין מחויבות לסוגיות חברתיות ושליטה בשפה האנגלית.

prize.png מענקים ומלגות
מלגה בגובה של עד 50% משכר הלימוד לסטודנטים בתכנית.​

4E (1).jpg


volume.png הרשמה

מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה מוזמנים להגיש מועמדות -בטופ​ס הבא​
לאחר מילוי הטופס יש לשלוח קורות חיים בעברית ובאנגלית כולל תמונה (על גבי קורות החיים)​, 
במייל לכתובת: 
fom.mbaslc@bgu.ac.il

back.pngללא קורות חיים לא ניתן להתחיל את תהליך המיון​. 
back.png​לתהליך המיון יוזמנו מועמדים שעומדים בתנאי הסף בל​בד. 

phone.jpgלפרטים נוספים: 074-7795032 או 074-7795030​​