​​​​​ 
שם המרצה​תחום הוראה​כתובת דואר אלקטרוני​
גב' שני אברהם​חשיבה יצירתית בשיווק​shanimalka2@015.net.il​
ד"ר דקלה אלישע​

שיטות מחקר בניהול

ניהול מחקר בהתנהגות אירגונית

התנהגות אירגונית מאקרו

מבוא לסטטיסטיקה לניהול​

elisha8@012.net.il​
ד"ר ירון אמזלג​מבוא לכלכלה לניהול א'+ב'​amzalegy@bgu.ac.il​
מר ראובן אולמנסקי​

מבוא ליזמות עסקית

פרויקט יזמים צעירים​

ulmansky@bgu.ac.il​
ד"ר שרון ברקן​

סדנה לניהול משאבי אנוש

מצבי לחץ ושחיקה

סמינר בהתנהגות ארגונית​

sharonan.bgumail@gmail.com
ד"ר כנרת שוסטק רובין​מבוא למנהל ומדניות ציבורית​shostaka@walla.com
ד"ר הילה טהר​מבוא לכלכלה לניהול א'+ב'​tahar@bgu.ac.il​
ד"ר יגאל טור​שיטות כמותיות​igaal@bgu.ac.il​
ד"ר משה צופי​

ניהול פרוייקטים

ניהול התפעול והיצור

zofi@bgu.ac.il​
גב' יעל אסרףסדנאת פעמונים​dana1612@gmail.com
רו"ח יניב שני​

יסודות החשבונאות

חשבונאות ניהולית​

yanivs@bgu.ac.il​
ד"ר טל כספי​אתיקה לניהול
kaspit@bgu.ac.il​
ד"ר אורית רבי​גישור וניהול קונפליקטיםoritrabi@bgu.ac.il
ד"ר תמר איצקסון
סדנא להנחיית קבוצות
פסיכולוגיה חיובית
icekson@post.bgu.ac.il​​​
ד"ר ענבל אבו​פרויקט נובה​inbalitta@gmail.com
גב' מיכל בן שאול​התנהגות צרכנים​​inyou.marketing@gmail.com
גב' טלי חרותי-סובר​שוק העבודה​talihs@themarker.com​​​​
ד"ר שגית קדם ימיני​ניהול פרויקטים​ksagit@post.bgu.ac.il​