המחלקה לניהול מערכות בריאות מציעה שלושה מסלולי לימודים לתואר שני:
 
1.     מסלול מרוכז – יום לימודים אחד מרוכז בשבוע – יום שלישי 08:30-20:00.
2.     מסלול מפוצל – יום שלישי (או שני) 14:00-20:00 ויום שישי  8:30-14:00.  (אם לא יהיה שינוי: שנה א' -  יום שני , שנה ב' - יום שלישי).
3.     מסלול טכנולוגיות - יום שני (או שלישי)* 14:00-20:00 ויום שישי 8:30-14:00. (מידע על המסלול בדף הבית).  (* אם לא יהיה שינוי: שנה א' -  יום שני , שנה ב' - יום שלישי). מסלול זה מותנה במספר נרשמים ובראיון.
 
מספר הסטודנטים בכל אחד מהמסלולים מוגבל. בזמן ההרשמה יש לבחור באחד המסלולים.
 
משך הלימודים
משך הלימודים  בשני המסלולים הוא שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים, ללא סמסטר קיץ).
במידת הצורך ניתן להאריך את הלימודים לתקופה מכסימלית של ארבע שנים (כולל חופשת לימודים, אם נלקחה במהלך הלימודים).
 
תנאי רישום ללימודים
תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע 80.0 ומעלה. תנאי הסף לרישום אינו מבטיח קבלה ללימודים  (ראה סעיף תנאי קבלה ללימודים).
 
בעת הרישום יש להציג את המסמכים המקוריים הבאים:
 
רופאים ורופאי שיניים:
·       דיפלומת סיום של בית-ספר לרפואה או רפואת שיניים
·       רישיון לעסוק ברפואה  או רפואת שיניים מטעם משרד הבריאות בישראל
 
מועמדים אחרים:
·       דיפלומה או אישור זכאות לתואר ראשון
·       גיליון ציונים, כולל ממוצע סופי לתואר
·       אישור על לימודי אנגלית עד רמת פטור (או פטור באמצעות בחינה)
·       דרוג מאושר מהמוסד בו למדת, המציין את מיקומך היחסי בין בוגרי המחזור
·       קורות חיים
·       שני מכתבי המלצה
·       בוגרי תואר ראשון מחו"ל או משלוחה של אוניברסיטה זרה בישראל נדרשים להציג אישור מקורי של ציון בבחינת GMAT  או GRE  
 
תנאי קבלה ללימודים:
1.   קבלה אוטומטית לרופאים ורופאי שיניים בעלי רישיון לעסוק ברפואה/רפואת שיניים בישראל
2.   קבלה ללימודים של מועמדים אחרים תישקל על-ידי ועדת הקבלה המחלקתית. בשיקולי הקבלה יילקחו בחשבון ממוצע ציוני  התואר       הראשון, מיקום במדרג הכיתתי, ניסיון תעסוקתי, מכתבי המלצה וקריטריונים נוספים.
3.   מכיוון שמספר הסטודנטים בכל מסלול מוגבל, למועד ההרשמה יש משמעות בסיכויי הקבלה ללימודים.
 
שאלות
שאלות בנוגע לרישום עצמו : יש לפנות למדור רישום  6461600
שאלות בנוגע לתכנית הלימודים : יש לפנות למחלקה  6472448