מערכת שעות
לפני עריכת רישום לקורסים מומלץ לעיין  בשנתון המחלקה
 
מערכת שעות לסמסטר א' תש"פ - ייתכנו שינויים - (נכון לתאריך 12/9/2019)
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפ- מסלול מרוכז- מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשפ- טכנולוגיות - מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפ- מפוצל- מערכת סמסטר א.pdf
 
מערכת שעות לסמסטר ב' תש"פ-  ייתכנו שינויים - נכון לתאריך 04/12/2019
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפ- מסלול מרוכז - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשפ- טכנולוגיות - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפ- מפוצל- מערכת סמסטר ב.pdf
 
לטובת מי שלא הצליח להירשם לקורסים -
ולא יודע איפה מתקיים השיעור: שיבוץ חדרים לפי קורסים - נכון ל 12-9-19.pdf
 
סילבוסים
 
סילבוסים לתש"פ - סמסטר א':
מבוא לכלכלה.pdf  (שנה א, השלמה)
היבטים חברתיים.pdf (שנה א, חובה)
סטטיסטיקה.pdf (שנה א, השלמה)
מבוא למדעי הבריאות.pdf (שנה א, השלמה, קורס מקוון)
בריאות לכל.pdf (שנה ב, בחירה, מסלול מרוכז)
התנהגות ארגונית במערכת הבריאות.pdf (שנה ב, בחירה, מסלול מרוכז ומפוצל)
חשבונאות.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
יישומי הנדסת אנוש ברפואה.pdf (שנה ב, מסלול מרוכז)
ניהול טכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות.pdf (שנה ב, בחירה, לכל המסלולים, בעיקר למסלול טכנולוגיות)
הנעת עובדים במערכות בריאות.pdf (שנה ב, בחירה, מסלול מרוכז ומפוצל)
מימון ציבורי - מסלול מרוכז.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מרוכז)
מימון ציבורי -מסלול מפוצל.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
סמינר מחקר - קבוצה של דינה ון-דייק.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מרוכז, מפוצל וטכנולוגיות)
סמינר מחקר - קבוצה של מוריה אלן.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מרוכז ומפוצל )
 
 

להלן קישור לסילבוסים של שנים קודמות