מערכת שעות
לפני עריכת רישום לקורסים מומלץ לעיין  בשנתון המחלקה
 
מערכת שעות לסמסטר א' תש"פ - ייתכנו שינויים - (נכון לתאריך 24/7/2019)
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפ- מסלול מרוכז- מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשפ- טכנולוגיות - מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפ- מפוצל- מערכת סמסטר א.pdf
 
מערכת שעות לסמסטר ב' תש"פ-  ייתכנו שינויים - נכון לתאריך 8/8/2019
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפ- מסלול מרוכז - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשפ- טכנולוגיות - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפ- מפוצל- מערכת סמסטר ב.pdf 
 
לטובת מי שלא הצליח להירשם לקורסים -
ולא יודע איפה מתקיים השיעור: יתפרסם בהמשך
 
סילבוסים
 
סילבוסים לתש"פ - סמסטר א':
יתפרסמו בהמשך
 

להלן קישור לסילבוסים של שנים קודמות