​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות
לפני עריכת רישום לקורסים מומלץ לעיין  בשנתון המחלקה
 
מערכת שעות לסמסטר א' תשפ"א - (נכון לתאריך 11/8/2020)
למי שלומד במסלול מרוכז -תשפא- מסלול מרוכז- מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול מנהיגות-תשפא- מפוצל-מנהיגות - מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל -תשפא- מפוצל- מערכת סמסטר א.pdf
 
מערכת שעות לסמסטר ב' תשפ"א - (ייתכנו שינויים)
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפא- מסלול מרוכז - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול מנהיגות- תשפא- מפוצל- מנהיגות-מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפא- מפוצל- מערכת סמסטר ב.pdf
 
לטובת מי שלא הצליח להירשם לקורסים -
ולא יודע איפה מתקיים השיעור: יתפרסם בהמשך
 
סילבוסים
 סילבוסים לתשפ"א - סמסטר א ':
אתיקה רפואית.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
יישומי הנדסת אנוש ברפואה.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
בריאות לכל- תשפא.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)​
התנהגות ארגונית -תשפא.pdf (בחירה, שנה ב, לכל המסלולים. למגמת מנהיגות - זה חובה)
הנעת עובדים.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
הערכת תוכניות ושרותים במערכת הבריאות.pdf  (בחירה, שנה ב, סדנה מרוכזת מקוונת, נוכחות חובה, מסלול מרוכז ומפוצל)
חשבונאות.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מפוצל, כולל מגמת מנהיגות)
מימון ציבורי - מסלול מרוכז.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מרוכז)
מימון ציבורי - מסלול מפוצל.pdf (שנה ב, חובה, מסלול מפוצל, כולל מגמת מנהיגות)
סמינר מחקר.pdf (שנה ב, חובה)
סטטיסטיקה.pdf (שנה א, השלמה)
מבוא לכלכלה.pdf (שנה א, השלמה)
היבטים חברתיים.pdf (שנה א, חובה)
מבוא למדעי הבריאות.pdf (שנה א, השלמה, קורס מקוון, למי שאין לו פטור ממבוא למדעי הבריאות)
סילבוסים לתש"ף - סמסטר ב ':
אפידמיולוגיה - מסלול מרוכז.pdf (חובה, שנה א, מסלול מרוכז)
אפידמיולוגיה - מסלול מפוצל.pdf (חובה, שנה א, מסלול מפוצל)
כלכלת בריאות.pdf (חובה, שנה א)
חשבונאות.pdf  (חובה, שנה ב, מסלול מרוכז)
ניהול גורמי לחץ.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
ניהול בתי חולים.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
יזמות בתחום הביוטכנולוגיה.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
כלכלת תרופות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
מנהיגות במערכת הבריאות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
 

​להלן קישור לסילבוסים של שנים קודמות