​​​מערכת שעות
לפני עריכת רישום לקורסים מומלץ לעיין  בשנתון המחלקה
 
מערכת שעות לסמסטר א' תש"ף - (נכון לתאריך 12/9/2019)
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפ- מסלול מרוכז- מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשפ- טכנולוגיות - מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפ- מפוצל- מערכת סמסטר א.pdf
 
מערכת שעות לסמסטר ב' תש"ף-  נכון לתאריך 2/2/2020
למי שלומד במסלול מרוכז - תשפ- מסלול מרוכז - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשפ- טכנולוגיות - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשפ- מפוצל- מערכת סמסטר ב.pdf
 
לטובת מי שלא הצליח להירשם לקורסים -
ולא יודע איפה מתקיים השיעור: יתפרסם בהמשך
 
סילבוסים
 
סילבוסים לתש"ף - סמסטר ב ':
אפידמיולוגיה - מסלול מרוכז.pdf (חובה, שנה א, מסלול מרוכז)
אפידמיולוגיה - מסלול מפוצל.pdf (חובה, שנה א, מסלול מפוצל)
כלכלת בריאות.pdf (חובה, שנה א)
חשבונאות.pdf  (חובה, שנה ב, מסלול מרוכז)
ניהול גורמי לחץ.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
ניהול בתי חולים.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
יזמות בתחום הביוטכנולוגיה.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
כלכלת תרופות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
הערכת תוכניות ושרותים במערכת הבריאות.pdf (בחירה, שנה ב, סדנה מרוכזת , נוכחות חובה, מסלול מרוכז ומפוצל)
מנהיגות במערכת הבריאות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
אינפורמטיקה רפואית.pdf (בחירהף שנה ב)
 
סילבוסים נוספים יתפרסמו בהמשך.

להלן קישור לסילבוסים של שנים קודמות