מערכת שעות
לפני עריכת רישום לקורסים מומלץ לעיין  בשנתון המחלקה
 
מערכת שעות לסמסטר א' תשע"ט - ייתכנו שינויים
למי שלומד במסלול מרוכז - תשעט- מסלול מרוכז מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשעט- טכנולוגיות - מערכת סמסטר א.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשעט- מפוצל- מערכת סמסטר א.pdf
 
מערכת שעות לסמסטר ב' תשע"ט -  (נכון ל 4/12/18)
למי שלומד במסלול מרוכז - תשעט- מסלול מרוכז מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול טכנולוגיות - תשעט - טכנולוגיות - מערכת סמסטר ב.pdf
למי שלומד במסלול מפוצל - תשעט- מפוצל- מערכת סמסטר ב.pdf
 
לטובת מי שלא הצליח להירשם לקורסים -
ולא יודע איפה מתקיים השיעור: שיבוץ כיתות סמסטר ב - נכון ל 19-2-19.pdf
 
סילבוסים
 
סילבוסים לתשע"ט - סמסטר ב':
ביטוח רפואי בעידן המודרני.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
היבטים ניהוליים במערך רפואת שיניים.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
יישומי הנדסת אנוש ברפואה.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
היבטים של שימוש מושכל בשירותי בריאות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
הערכת תוכניות ושרותים במערכת הבריאות.pdf (בחירה, שנה ב, סדנה מרוכזת, נוכחות חובה, למסלול מרוכז ומפוצל)
אינפורמטיקה.pdf (בחירה, שנה ב'. לכל המסלולים. חובה למסלול טכנולוגיות)
מערכות הבריאות בעולם- יום שלישי.pdf (חובה, שנה א, מסלול מרוכז)
 
 
 
סילבוסים לתשע"ט- סמסטר א':
בריאות לכל.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
היבטים חברתיים.pdf (חובה, שנה א)
ניהול בתי חולים.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
ניהול גורמי לחץ בארגוני בריאות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז ומפוצל)
ניהול טכנולוגיות רפואיות במערכת הבריאות.pdf (בחירה, שנה ב, לכל המסלולים. למסלול טכנולוגיות חובה)
סטטיסטיקה.pdf (השלמה, שנה א)
מדיניות במערכת הבריאות.pdf (בחירה, שנה ב, מסלול מרוכז)
התנהגות ארגונית.pdf (בחירה, שנה ב, סדנה מרוכזת, נוכחות חובה, למסלול מרוכז ומפוצל)
חשבונאות.pdf (חובה, שנה ב, מסלול מפוצל וטכנולוגיות)
מבוא לכלכלה.pdf (השלמה, שנה א)
סמינר מחקר.pdf (חובה, שנה ב)
 

להלן קישור לסילבוסים של שנים קודמות