• מוקד מידע טלפוני (מדור רישום + מדור חשבונות סטודנטים): 08-6461600
 • אגודת הסטודנטים: 08-6472340
 • דיקנאט הסטודנטים: 08-4672370
 • דיקנאט הסטודנטים הארכות זמן: 08-6472368
 • מדור חשבונות סטודנטים אישורים ותדפיסים אודות שכ"ל.
 • תמיכת היילרן (תחת מי אנחנו -->מדור טכנולוגיות למידה ויעץ) ההיי-לרן הינו מערכת הוראה מתוקשבת והקורסים אשר יופיעו באתר הינם הקורסים אליהם הסטודנט רשום. זהו אתר המהווה קשר בין המרצה לסטודנט ובו מתפרסמים הודעות, חומר הלימוד בקורס ונושאים אחרים הקשורים ללימודים באותו קורס. בכל בעיה הקשורה להיילרן ניתן לפנות לתמיכה שלהם במייל או בטלפון.
 • לוח בחינות אישי ניתן לצפות במועד הבחינה, שעת הבחינה ומיקום הבחינה.
 • אתר הערעורים בתום הסמסטר נסרקת במערכת הבחינות מחברת הבחינה של כל סטודנט וגליון הציונים של הקורס.
  סטודנט יכול לצפות באמצעות אתר זה במחברת הבחינה שלו ולערער עד 3 ימים מיום פרסום הציונים באתר.
 • צפייה בתוצאות ערעורים באתר זה ניתן לצפות במצב הערעור של הסטודנט בבחינה.
 • התאמות בעקבות הריון, לידה, טיפולי פוריות או אימוץ