מבחני פטור לשנת הלימודים תשע"ט
 
 
 
מבחני פטור בקורסי הבסיס יתקיימו בהתאם ללוח זמנים הבא:
שבוע הראשון ללימודים-תחילת סמסטר, א' ב'-
מתמטיקה למנהל עסקים 68720164
מימון 68724211
שיווק 6875631
מדעי התנהגות במנהל 68723081
כלכלה ניהולית -68726051
 
סילבוסי הקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטאי תחת קובץ הקורסים.  
 

*מבחן הפטור ב"מדעי התנהגות במנהל" יתקיים ביום ב' 16/3/2020 בשעה 13:00 בבניין 15 חדר 107.

ספר הקורס: 

Greenberg, J. and Baron R.A (2000). Behavior in organizations (7-th edition). Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.

הפרקים הרלוונטיים:

 

פרק 1 התנהגות ארגונית הקדמה ]עמ' – – 1-52 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 1-36 ]

 

פרק 2 תפיסה ולמידה ]עמ' 53-94 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 37-78 ]

 

פרק 3 הבדלים אינדיבידואליים ]עמ' 93-127 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 79-112 ]

 

פרק 4 מוטיבציה בארגונים ] עמ' 128-166 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 113-144 ]

 

פרק 5 גישות ביחס לעבודה ]עמ' 167-204 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 145-187 ]

 

פרק 7 קבוצות ועבודות צוות ]עמ' 250-288 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 227-270 ]

 

פרק 9 קבלת החלטות בארגונים ]עמ' 329-368 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 316-356 ]

 

פרק 12 מנהיגות ]עמ' 443-482 [, מהדורה חדשה: ]עמ' 436-468 ]

*מבחן הפטור ב"מתמטיקה למנהל עסקים" יתקיים ביום א' 8/3/2020 בשעה 16:00 בבניין 15 חדר 05. 
מבחנים לדוגמא:
1.pdf
 
חומר עזר: ניתן להביא כל חומר עזר לבחינה.
 
*מבחן הפטור ב"כלכלה ניהולית" יתקיים ביום א' 15/3/2020 בשעה 11:00 בבניין 15 חדר 05.
 
*מבחן הפטור ב"מימון" יתקיים ביום ד' 11/3/2020 בשעה 10:00 בבניין 15 חדר 05.
חומר עזר: מחשבון, דף נוסחאות יצורף לבחינה.
 
*מבחן הפטור ב"ניהול השיווק" יתקיים ביום ג' 17/3/2020 בשעה 11:00 בבניין 15 חדר 05.
ספר הקורס: קוטלר פיליפ ויעקב הורניק: ניהול השיווק במהדורה הישראלית , 2011 , אוניברסיטה פתוחה, תל אביב.
 
*שימו לב, ניתן להירשם לבחינת פטור בקורס בסיס מסויים רק פעם אחת במהלך התואר במקרה בו סטודנט טרם למד את הקורס.
להזכירכם, בחינת פטור איננה מיועדת לסטודנט שנכשל בקורס השלמה/בסיס. 
 
האתר פתוח לרישום החל מתאריך 16/2/2020 עד 1/3/2020
 
*סטודנט שמעוניין לבטל את הבחינה, עליו להודיע שלושה ימים לפני הבחינה, במידה ויודיע לאחר מכן, כספו לא יוחזר.
 
הרישום למבחני פטור ייעשה דרך אתר האינטרנט האוניברסיטאי-רישום למבחני פטור .
בתום הרישום תינתן אפשרות להדפיס אישור תשלום, אין צורך להביא את האישור לבחינה.
יש להביא לבחינה תעודה מזהה בלבד.