​​​מצורף בזאת שעות הקבלה של המרצים והמתרגלים לסמסטר ב' תש"ף.

שעות קבלה סמסטר ב תשף.doc

שימו לב, שעות קבלה לא מתקיימות במהלך בחינות וחופשת הסמסטר.