​מצורף בזאת שעות הקבלה של המרצים והמתרגלים לסמסטר ב' תשע"ט.
שעות קבלה סמסטר ב תשעט.doc

שימו לב, שעות קבלה לא מתקיימות במהלך בחינות וחופשת הסמסטר.