​​​​​מצורף בזאת שעות הקבלה של המרצים והמתרגלים לסמסטר א' תשפ"א.

שעות קבלה סמסטר א תשפא.doc

שימו לב, שעות קבלה לא מתקיימות במהלך בחינות וחופשת הסמסטר.