​​​refuatherum.png 
 

תואר שני ברפואת חירום (.M.EM)>> מוכנות ומענה למצבי חירום ואסון ​


בית הספר לבריאות הציבור | שכר לימוד אוניברסיטאי | הלימודים מרוכזים ביום בשבוע | אין צורך בידע קליני

​​האם מדינת ישראל ערוכה בצורה המיטבית להתמודדות עם מצבי חירום עקב לחימה? כיצד ניתן לשפר את ההיערכות של מערכת הבריאות למקרה של אירוע רב נפגעים?

רפואת החירום היא תחום דינמי ומרתק המתמודד, לצד הפעילות השגרתית, עם תוצאותיהם של מגוון תרחישים לא מתוכננים כגון תאונות, אסונות טבע ואסונות מעשי ידי אדם.

​התואר מעמיק את הידע וההבנה בתחום ומעניק למנהלים ולעובדים במערכת הבריאות ובארגונים משיקים כלים ניהוליים לתפקוד מיטבי במצבי חירום ואסון. בוגרי התכנית יצוידו בכלים ייחודיים שיאפשרו להם ליזום ולכוון פעולות להגברת המוכנות של הקהילה ושל גורמי הרפואה שבתוכה, להפחתת הסיכון לתחלואה ולהיפגעות ולניהול המערכות בצורה מיטבית בשגרה ובחירום.​

​​ 

הצג הכל
הסתר הכל

​​​