19 מרץ 2020
​​​​​​​​​

עדכונים בנושא למידה מרחוק ושימוש ב- ZOOM​ >>​ 
​  
רשימת בעלי תפקידים ואנשי תמיכה להוראה מקוונת
בית ספר לרפואה
תפקיד​​שם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
מנהלת בית הספרפרופ' הרשקוביץרליקהralikah@bgu.ac.il527330929
רכזת לענייני סטודנטיםמרעלימיטלmaytald@bgu.ac.il526056075
מתאם תכניות הוראהקוטלרבתיהbatiak@bgu.ac.il522397739
ממונה על מינהל ביה"ס לרפואהקפלןלירוןlironhay@bgu.ac.il​523458789

בית ספר רקנאטי
תפקידשם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
מנהל בית הספרפרופ' מלצראיציקitzikm@bgu.ac.il508807990
ראש המחלקה לסיעודד"ר גרינשטיין אורליgrinstie@bgu.ac.il522953934
ראש המחלקה לפיזיותרפיהפרופ' קליחמןלאונידkleonid@bgu.ac.il522767050
ראש המחלקה לרפואת חירוםד"ר פרנקלעמיתfrenkela@bgu.ac.il507299102
רכזת לענייני סטודנטיםסגל גולןרוניתronitse@bgu.ac.il507134004
רכזת ביה"סלסרינטעhagbinet@bgu.ac.il542842227
רכזת לענייני סטודנטיםאיתןטובהnafa@bgu.ac.il544761409
מתאם הוראהלוינירהnira@bgu.ac.il543165741
ממונה על המנהלרוביונעמהnaama@bgu.ac.il544818042
רכזת לענייני סטודנטיםאבו רביעה ג'אזיהjazyaa@post.bgu.ac.il504443757
רפרנט תמיכהסופרגלsoferg@post.bgu.ac.il528871933
רפרנט תמיכהוקניןשמעוןvacknin@bgu.ac.il526867175
בית ספר לרוקחות
תפקידשם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
מנהל בית הספרפרופ' בן שבתשמעוןsbs@bgu.ac.il545991056
רכזת לענייני סטודנטיםגזנגהnogayah@bgu.ac.il542152759
רכזת ביה"ס לרוקחותמור ארצינירהmorn@bgu.ac.il545705198
רפרנט תמיכהעמרמאירmeiram@bgu.ac.il529202766


בית ספר למדעי המעבדה הרפואית
תפקידשם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
מנהלת בית הספרפרופ' שגביעלyaelse@bgu.ac.il502036844
רכז/ת ביה"ס למעבדנות רפואיתאטיאסרוניתatiyas@bgu.ac.il506303131
רפרנט תמיכהסופרגלsoferg@post.bgu.ac.il528871933
רפרנט תמיכה
​לוי
​​ליאור
​liorlevi@bgu.ac.il​
​505271987​​
בית ספר לרפואה בינלאומית
תפקידשם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
מנהל בית הספרפרופ' יוטקוביץ'אלןalanjot@bgu.ac.il503331585
מתאם שרותי הוראהדגןשרוןshardag@bgu.ac.il​524600578
ממונה על מנהלנאויליאורהlnavi@bgu.ac.il502029638
רפרנט תמיכהלויליאורliorlevi@bgu.ac.il505271987
בית ספר לבריאות הציבור
תפקידשם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
מנהל בית הספרפרופ' דוידוביץ'נדבnadavd@exchange.bgu.ac.il505465479
ראש המחלקה לבריאות הציבורפרופ' בילנקונטליהnatalya@bgu.ac.il506243335
ראש המחלקה לניהול מע' בריאותפרופ' גולדברגאבישיavishy@bgu.ac.il526839399
ראש התוכנית לתואר שני בר.חרום ואסוןד"ר כהןאודיהodeyac@bgu.ac.il507510579
ממונה על מינהל ניהול מע' בריאותמאירזוןמלכהmalkam@bgu.ac.il544961621
רכזת לענייני סטודנטים MPHפסטרנקנטליהmakovchu@bgu.ac.il524653983
רכזת לענייני סטודנטים - גרונטולוגיהסמפסוןמילכהmilkas@bgu.ac.il528018139
מזכירה- אפדמיולוגיהאורינגסביוןsavyon@bgu.ac.il542552803
רכז לענייני סט' רפואת חירום תואר שניאבו רטיושטההtahaabo@bgu.ac.il502874008
רכזת לענייני סטודנטים ניהול מע' בריאותאופקורדveredofe@bgu.ac.il546661812
רפרנט תמיכהסרגיינקורוסלןsergienk@bgu.ac.il547336712
תואר שני - 470
תפקידשם משפחהשם פרטידואלטלפון סלולרי
יו"ר ועדה לתלמידי מחקרפרופ' דודאיילתayeletda@bgu.ac.il​528954368
ממונה לענייני מוסמכים רפאילסקילובהluba@bgu.ac.il544562500

​​​

לרפרנטיות - ליצור קשר יום קודם עם המרצים שיוודאו שהכל עובד
כוננות עד שעה 19:00 בלבד
לשלוח מייל לרפרנטיות לוויסות הקריאות ומען נכון.
ליאור רפרנט נוסף למדעי המעבדה הרפואית