04 אוק'
- 05 אוק'

​​צום קלyom-kippur-shofar.jpg
גמר חתימה טובה