15 ספט'
- 16 ספט'

​צום קלyom-kippur-shofar.jpg
גמר חתימה טובה