07 אוג' 2022

​​​צום ט' באב (נדחה) מתקיים ביום ראשון, 7 באוגוסט

האוניברסיטה בפגרה

כותל הדמעות