​​​

מרצים מן החוץ

קורסים

דואר אלקטרוני

ד"ר כנרת אורן

מערכת שירותי בריאות בישראל

kinoren@bgu.ac.il

ד"ר רונן ארבל

ניהול ייצור ותפעול

ronen.arbel@gmail.com

מר נתנאל גוטנטג

כלי עבודת ידע

netanelg@clalit.org.il

גב' ענבר גוטר

תקשורת ובריאות

inbargu@clalit.org.il

ד"ר קרן דופלט

קידום בריאות

kerenra@hotmail.com

 

שיטות מחקר

 

ד"ר לנה דייצ'מן

שיטות כמותיות בניהול

daychman@bgu.ac.il

 

חקר ביצועים

 

ד"ר אורן וכט

מערכת שירותי בריאות בישראל

wacht@bgu.ac.il

מר דרור יפרח

מערכות מידע  במערכת הבריאות

dryifrah@gmail.com

מר זאב ליפקוביץ'

ניהול לוגיסטי במערכת הבריאות

zeevlip@gmail.com

רו"ח מיכאל מישורי-דרעי

חשבונאות של מלכ"ר

michaelmi@clalit.org.il

ד"ר תמי סופר-שלום

יסודות הניהול

tamarso@bgu.ac.il

 

ניהול מרפאות

 

גב' לורין סמדר נפתלי

מבוא לכלכלה לניהול

lorinn@bgu.ac.il

גב' נעמי עמיחי

ניהול וביצוע מחקרים קליניים GCP

 

רו"ח דודו פלד

חשבונאות ניהולית

peled@bgu.ac.il

ד"ר רונית פלד

סמינר יישומי במערכת הבריאות

ronitpeled@yahoo.com

מר יונתן קורפל

מבוא למערכות מידע לניהול

korpel@bgu.ac.il

עו"ד שלי קמין-פרידמן

חוק ומשפט במערכת הבריאות

ronen.arbel@gmail.com

רו"ח שרונה רוזנבלט-צדוק

יסודות החשבונאות

stsadok@gmail.com

ד"ר ענת רסקין-סגל

איכות בשירותי בריאות

rs-anat@q-pam.com

ד"ר יפתח שגיא

מבוא למדעי הרפואה

iftachsagy@gmail.com

ד"ר מיכל שודל

מדעי התנהגות במנהל

schodl2@barak.net.il

 

סטטיסטיקה בניהול

 

ד"ר דנה שורץ-אילן

יסודות הביטוח

danasch@clalit.org.il

גב' הדס שושני

סוגיות נבחרות בניהול מערכות בריאות

hadas.shoshani@gmail.com

 

ניהול משאבי אנוש במערכת הבריאות

 

מר רובי שמעי

שווק ופרסום במערכת הבריאות

shimei@bgu.ac.il

רו"ח יניב שני

יסודות המימון

yaniv250@gmail.com

מר אסף תובל

ניהול ייצור ותפעול

tuval@bgu.ac.il