​​​מלכה מאירסון ממונה על המינהל

דוא"ל: malkam@bgu.ac.il

טלפון: 972-8-6477421 | פקס: 972-8-6477634

בניין: M8 | חדר: 300

 

 

ורד אופק רכזת לענייני תואר שני

דוא"ל: mhasec@som.bgu.ac.il

טלפון: 972-8-6472448 | פקס: 972-8-6477690

בניין: 15 | חדר: 301

 

 

ציפי ז'ופרנר | רכזת התמחות מעשית - תואר ראשון

דוא"ל: joprenne@bgu.ac.il

טלפון: 972-8-6479503 | פקס: 972-8-6477634

בניין: M8 | חדר: 301