•  

  גב' ורד אופק

  רכזת לענייני סטודנטים תואר שני

  חדר:
   
  בניין M8, חדר 313
  טלפון:
   
  08-6472448
 •  
   

  גב' מיטל וקנין

  רכזת לענייני סטודנטים לתואר ראשון

  חדר:
   
  בנין 15 חדר 301
  טלפון:
   
  08-6477417
 •  
   

  גב' מלכה מאירסון

  ממונה על המנהל

  חדר:
   
  בניין M8, חדר 300
  טלפון:
   
  08-6477421