מערכת שעות תש"פ -רפואת חירום - תואר שני  סמסטר א'
סמסטר א
שעותשם קורסמספר קורסתיאור הקורס
 שנה א  
09:00-11:30מוכנות למצבי חירום ואסונות485-2-1003חובה
11:45-13:15חקר הפגעות ואסונות485-2-1000חובה
13:45-15:15התנהגות אוכלוסיה בשגרה ובחירום485-2-1010חובה
15:30-18:00מערכת הבריאות בישראל485-2-1002חובה
 סוגיות וציוני דרך ברפואת חירום ואסון485-2-1001הקורס יילמד במסגרת של ימי עיון במהלך השנה
 שנה ב  
09:00-11:30סטטיסטיקה ו-SPSS בחקר אסונות485-2-2001חובה
11:45-14:15בריאות הציבור במצבי חירום485-2-2008חובה
14:30-16:00פרוייקט - חלק א'485-2-2002חובה ללא תיזה
16:15-18:45מערכות EMS בארץ ובעולם485-2-1009בחירה ללא תיזה
16:15-18:45גיאוגרפיה ובריאות (מיפוי ואסונות)485-2-1006בחירה ללא תיזה
 The role of resilience in coping and management of disasters and emergency situations485-2-3000בחירה ללא תזה, קורס מתוקשב
16:15-18:45קריאה וכתיבה מדעית485-2-2006בחירה ללא תזה, חובה למסלול עם תזה
 סמינר מחקרי מחלקתי485-2-6666חובה למסלול תיזה+דוקטורנטים​​
​​