​​​​בימים אלה מוקם בפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בית ספר לבריאות הציבור. הקמת ביה"ס לבריאות הציבור היא חלק מהתכנית האסטרטגית של הפקולטה אשר התאפשרה לאחר אישור מועצת הפקולטה, הועדה המרכזת וסנאט האוניברסיטה.​

בית הספר יאגד את המחלקות והתוכניות של הפקולטה למדעי הבריאות הבאות: המחלקה לבריאות הציבור, הכוללת גם את גרונטולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות, המחלקה לניהול מערכות בריאות, התוכנית לניהול מצבי חירום ואסון, ומרכזי המחקר בתחומים של תזונה, בריאות וסביבה וחקר הזקנה.

 

לשלב ההקמה,  דיקן הפקולטה, פרופ' עמוס כץ, מינה את פרופ' נדב דוי​דוביץ' לעמוד בראש בית הספר, כאשר תוקף המינוי הוא לשנתיים. כסגניתו מונתה פרופ' נטליה בילנקו, מנהלת התכנית לתואר שני בבריאות הציבור ( MPH ) והיא תסייע לו בתהליך ההקמה.

חזרו אלינו בהמשך לל​מוד עוד.