סגל בית הספר לרפואה
 

פרופ' רלי הרשקוביץ

מנהלת בית הספר לרפואה

פרופ' אילן שלף וד"ר אלי רוזנברג

עוזרי סגן דיקן בית הספר לרפואה

פרופ' יעל שגב

מרכזת הוראת מדעי היסוד

ד"ר עידית ליברטי

​יו"ר ועדת קבלה

פרופ' אשר בשירי​

יו"ר הו​ועדה להתנסות מחקרית

פרופ' יוסף חביב וד"ר אברהם הרלב

​יושבי ראש הוועדה לקידום והערכה

​ ​​

 ​