​​תכנית לימודים שנתית - שנה ג'


מסגרת הלימודים בשנה ג' היא למידה אינטגרטיבית של מערכות הגוף. בשנה זו כלולות המערכות ההמטולוגיה הקרדיו-וסקולרית, הרספירטורית, הגסטרואנטרולוגית, הנפרולוגית, המוסקולו-סקליטלית והאנדוקרינית. בין המערכות משולבות ארבע תקופות של הוראת אנטומיה: בית חזה לפני מערכות הלב והריאות; בטן ואגן לפני מערכות העיכול וההפרשה ורביה; גפיים לפני מערכת התנועה; וראש צוואר.

 

המערכות מאורגנות על פי נושאי הוראה ולא לפי מקצועות. בכל נושא נלמדים מקצועות היסוד הרפואיים הרלוונטיים לנושא, כשהם כוללים מקרים קליניים ומודלים של מחלות למשל: מערכות ההמטולוגית מוקדש זמן לתא האדום, כולל פיסיולוגיה וביוכימיה קלינית, היסטולוגיה, בהקשר לאנמיות תורשתיות, פרמקולוגיה בהקשר לטיפול באנמיות, וכדומה; כן מוקדש זמן לתא הלבן והוא כולל, בנוסף למקצועות המתוארים, גם פתולוגיה של לוקמיות ופרמקולוגיה של הטיפול בהן; בסיום מוקדש זמן לקרישה וללימפומות. דוגמא אחרת היא מערכת הקרדיו-וסקולרית הכוללת התייחסות  ללב כאבר חשמלי, כולל פיסיולוגיה, אק"ג, תרופות ארתמיות ותרופות אנטי-ארתמיות. בהמשך התייחסות ללב כאבר מכני כולל היסטולוגיה של שריר, פתולוגיה של מחלות מסתמים ואי-ספיקת לב וטיפול בה; שבוע שלישי להוראת הלב כולל טרשת העורקים ולאוטם שריר הלב, האפידמיולוגיה והפסיכולוגיה הקשורות בהם.

במסגרת המערכות משולבים מספר רב של מודלים של מחלות, המייצגות קבוצות של מחלות או תופעות אשר לגביהן לומד הסטודנט גם את המהלך הטבעי של המחלה, הטיפול והשיקום בנוסף לפתולוגיה, פרמקולוגיה מיקרוביולוגיה וכדומה. אין בשלב זה יומרה להקיף את כל המצבים הקליניים שיידרש הסטודנט לדעת במסגרת המשך לימודיו בשנים הבאות.

שיטת ההוראה העיקרית בשנה ג' היא הרצאות פרונטליות. אך מתקיימים גם סמינריונים, הצגות מקרים קליניים, דיונים בין-דיסציפלינריים על מחקרים קליניים. למרות המתכונת הפרונטלית נקראים הסטודנטים לקריאה עצמית מכינה לקראת ההרצאה והדיונים כמו בשנים הקודמות ועוד יותר, תוך ציפייה שהסטודנט בשלב זה ישלוט במיומנויות הקריאה הביקורתית.

ההערכה בשנה ג' היא על-ידי בחינה בסוף כל מערכת וכל פרק באנטומיה, הכוללת שאלות מכל התחומים שנלמדו.​

​​רשימת הקורסים


נק"ז

מס' ימים

מרכז

שם הקורס

4.0

10.0

ד"ר י. עציון

מערכת אנטומיה בית החזה

4.5

12.5

ד"ר א. רוביו

מערכת המטולוגית 

6.5

14.5

ד"ר נ. מימון 

מערכת רספירטורית

8.5

17.0

פרופ' ד. זגר

מערכת קרדיווסקולרית

6.5

12.5

ד"ר י. ארבל

מערכת אנדוקרינית

3.5

8.5

ד"ר ד. פישמן

מערכת אנטומיה בטן אגן

7.0

13.0

ד"ר ד. שוורץ

מערכת גסטרו-אנטרולוגית

6.0

13.0

ד"ר מ. האוזמן

מערכת נפרולוגית

2.5

5.0

פרופ' ע. ארז 

מערכת רביה

3.5

12.0

ד"ר ד. פישמן

מערכת אנטומיה ראש צוואר​

4.5

11.0

ד"ר י. עציון

מערכת אנטומיה גפיים

4.5

8.0

ד"ר ד. פלוסר

מערכות ראומטולוגיה קלינית

1.0

2

ד"ר א. גלנטה 

סדנא אינטגרטיבית​

​​