​​תכנית לימודים שנתית - שנה א'


תכנית הלימודים של שנה א' מבטאת את עקרונות ההוראה הכלליים של בית הספר לרפואה. ההוראה מבוססת על שלושה התחומים העיקריים: מדעי היסוד (כולל מדעי הטבע ומדעי ההתנהגות), הוראה קלינית ובריאות הציבור. ההוראה בכל שלושת התחומים תמשך לאורך כל שנות הלימודים.

המגמות הכלליות של ההוראה בשנה א' הן שהסטודנט ירכוש:
 • בסיס ידע מוצק, נשען על מדעי הטבע והפיסיולוגיה.
 • מיומנות קלינית ומעבדתית בסיסית, כולל תקשורת, תצפית ועזרה ראשונה.
 • סקרנות אינטלקטואלית, תוך הגדרת השאלות שהתשובה עליהן תינתן מאוחר יותר.
 • גישה הומנית לחולה.
 • זיקה קהילתית מעבר לחולה האינדיבידואלי.

מדעי היסוד


במהלך שנה הראשונה נלמדים חלק מהמדעי היסוד ללימודי הרפואה: ביולוגיה של התא, פיסיקה, כימיה, היסטולוגיה, אמבריולוגיה, ביוכימיה, אנטומיה ופיזיולוגיה בסיסים.

הוראה קלינית


ההוראה הקלינית נערכת יום אחד מדי שבוע לאורך כל השנה בנוסף ל-4 שבועות המוקדשים ללימודים קליניים בלבד. הנושא של ההוראה הקלינית המוקדמת בשנה א' הוא "מעגל החיים". במסגרת זו נחשף  הסטודנט ברוטציה לארבע תכניות קליניות: סבב הילד, סבב האישה, סבב הבוגר, סבב בוגר בקהילה. בכל סבב מתחלקים הסטודנטים לקבוצות משנה המלוות ברופא ומדריך תקשורת ומתפזרים על פני מגוון רחב של תחנות שירות המשתתפות בהוראה: תחנות אם וילד (בריאות המשפחה), גני ילדים, חדרי לידה ומחלקת יולדות, מחלקות פנימיות בבית-החולים, מחלקה גריאטרית, בתי אבות, מועדונים קהילתיים לקשישים, מרפאות בקהילה.

ההוראה הקלינית נועדה לאפשר לסטודנט לרכוש מיומנויות קליניות בסיסיות של תקשורת עם חולה ותצפית בו. היכרות עם המערך הרפואי על כל גווניו, באזור ובארץ.
הקורס בעזרה הראשונה מתקיים במחצית השנייה של היום הקליני ומטרתו רכישת  מיומנויות בסיסיות בנושא זה .

השבועות הקליניים המוקדשים לנושאים כמפורט להלן, הינם: 
 • שבוע קליני ילוד/יולדת שהוא המשכו של סבב האישה ובו משתתף הסטודנט בלידה ומעקב אחר יולדת ויילודים. 
 • שבוע חולים מתאשפזים, כולל הבנת התהליכים הנפשיים הקשורים באשפוז והפרוצדורות הקשורות בכך. 
 • שבוע שלישי מוקדש לרפואה קהילתית, ובו שוהה הסטודנט עם רופא המשפחה במרפאות קהילה באזור באר-שבע או באילת, ומלווה אותו בכל עבודתו. 
 • השבוע הרביעי מוקדש לבוגר או ילד עם צרכים מיוחדים בקהילה. במסגרתו נפגשים הסטודנטים עם אנשים עיוורים, אנשים חרשים, ילדים ומבוגרים בעלי פיגור ועם מוסדות הקהילה התומכים בהם.

בריאות הציבור

במסגרת התכנית הרב שנתית רוכש הסטודנט בשנה א' את הגישה והכלים הדרושים ללימודיו, נושאים בסיסיים  ביוסטטיסטיקה ושיטות סקר ואספקטים אפידמיולוגיים של בריאות הציבור בארץ ובאזור.


קורסים במדעי הרוח והחברה 


מטרות הקורס גוף ונפש:

 1. ​​לפתח חשיבה על מעגל החיים על-פי המודל הביו-פסיכו-סוציאלי.
 2. להקנות חשיבה והבנה בסיסית בתהליכי ההתפתחות האנושית בהיבטיה האמוציונליים. הקוגניטיביים והחברתיים במסגרת תרבויות והיסטוריות שונות.
 3. לעודד התהוות של עמדות שתאפשרנה גישה טיפולית – לבני אדם בגילאים שונים.

מטרות הקורס בית המדרש לרוח האדם: ספרות ושירה: לתת לסטודנטים במה להתמודדות אישית עם שאלות אוניברסליות. 
עם השלמת הקורס, התלמיד יהיה מסוגל להבין את עמדתו טוב יותר ביחס ל: 
 • ​בחירה ואחריות: המחויבות לבחור ולקחת אחריות למי שאנחנו ומי שאנחנו רוצים להיות 
 • אמת פנימית, משמעות ומטרה, הגשמה עצמית 
 • Insight  ורגישות לאחרים 
 • רגישות לשפה וגווניה השונים 
 • חשיבה ביקורתית 
 • תרבויות הומניזם, פלורליזם.


רשימת הקורסים

 

 סמסטר א'

 

נק"ז

היקף

שם המרכז

שם הקורס

0

תרגול במחשב

גב' ט. היימס-עזרא

ספריה

3.5

2 ש"ש

1 ש תרגול

ד"ר נ. פרביאש 

4.0

5 ש"ש

ד"ר א. בריימן

4.0

3 ש"ש

2 ש תרגול

פרופ'  ש. בן שבת

2.0

3 ש"ש

ד"ר נ. ארוצקר

2.5

2 ש"ש

3 X 12  מעבדה

פרופ' מ. הרשפינקל

היסטולוגיה א' 

2.5

3ש"ש

פרופ' מ. פריגר

0.5

1 ש"ש

פרופ עמליה לוי

5.0

 

ד"ר ח. קסטל

קליניקה א'

2.0

2 ש"ש

פרופ' י. שגב

2.5

2.5 ש"ש

ד"ר א. גיטלמן

2.5

2ש "ש

פרופ' ג. שרייבר

סמסטר ב' 

נק"ז

היקף

שם המרכז

שם הקורס

4.5

4 ש"ש

4 ש' X 2 מעבדות

ד"ר א. אלמוג

ביוכימיה

3

2 ש"ש

1 ש תרגול

ד"ר  נ. פרביאש

פיסיקה ב'

1.0

2 ש"ש

פרופ' א. שיינר

עימות קליני

2.5

3 ש"ש

דר עידן מנשה

אפידמיולוגיה תיאורית​

1.0

3.0 ש"ש

ד"ר נ. ארוצקר

עזרה ראשונה ב'

4.5

2 ש"ש

פרופ' א. פליידרביש

מבוא לפיזיולוגיה

2.0

1.5 ש"ש

2X7 מעבדות

פרופ' מ. הרשפינקל

היסטולוגיה ב'

2.5

2 ש"ש

 

3X3 דיסקציות

 ד"ר ד. פישמן

אנטומיה בסיסית

2.0

2 ש''ש

פרופ' י. אלמוג

בית מדרש לרוח האדם-נעם

4.0

 

ד"ר ח. קסטל

קליניקה ב'

1

 

פרופ אשר בשירי

IPE

​​