מטרת הלימודים:
להעניק לבוגרי המסלול ידע מעמיק וכלי חשיבה מתמטית אשר יעניקו לבוגרי המסלול אפשרות של המשך לימודים ועבודה בתחומי המדעים השונים.לימודי מדעי המחשב מהווים את הבסיס של תחומי מדעי המחשב העיקריים. ידע זה יאפשר לבוגרי המסלול אפשרויות להתמודד עם בעיות מורכבות בתחום המיחשוב.

 

מבנה הלימודים:
תוכנית הלימודים במתמטיקה ומדעי המחשב (עם חטיבה חיצונית) כוללת קורסי מתמטיקה וקורסים במדעי המחשב בהיקף של כ-80 נק"ז.

 

לימודי תואר שני:
בוגרי מסלול מתמטיקה ומדעי המחשב יוכלו להמשיך בלימודי התואר השני בשני התחומים לאחר השלמות. כמו-כן, לימודי תואר ראשון במתמטיקה נותנים לבוגר בסיס טוב להמשך לימודים בכל תחומי המדעים והניהול. חשוב לציין שבוגרי מסלול זה יוכלו להשלים את לימודיהם לקראת תואר מהנדס תוכנה, וזאת לאחר לימודים במספר קטן של סמסטרים.

 

תעסוקה:
בוגרי תוכניות מסוג זה באוניברסיטה יכולים להתקבל למגוון רחב של משרות בענף ההיי-טק. כמו-כן, לאחר השלמות בתחומי הניהול יוכלו בוגרי המסלול להתקבל למשרות ניהול המצריכות ידע במחשבים.