​​מדור השתלמויות ונסיעות חו"ל מטפל בשני נושאים עיקריים:

השתלמויות לחו"ל - אחריות על התחום הכספי בנסיעות לחו"ל של סגל האוניברסיטה (אקדמי, מנהלי, סטודנטים, מורים מן החוץ, עמיתי הוראה וכו') להשתלמויות, לכנסים למחקר וכו'.

בנוסף מטפל המדור בדו"חות הכספיים של הנוסעים עם חזרתם .

אורחים מחו"ל - אחריות הטיפול בתשלומים לאורחים מחו"ל המגיעים לאוניברסיטה לטובת מחקר, מתן הרצאות, שיתוף פעולה וכו'.


תפקידי המדור:

 • » ​טיפול בנסיעות של חברי הסגל האקדמי, מלגאים, גמלאים, מורים מן החוץ והסגל המנהלי והטכני היוצאים להשתלמויות וכנסים בחו"ל.

  » בדיקה וטיפול בדוחות הוצאות נסיעה לחו"ל.

  » תשלומי הפרשי נסיעות בהתאם לדוחות המוגשים ע"י חברי- הסגל ועפ"י הנחיותיהם.

  » אישורים לכרטיסי טיסה באמצעות סוכני הנסיעות וכן בדיקה, עדכון ומעקב שוטף על היעדים וסכומי הטיסות.

  » טיפול בחשבוניות המתקבלות מסוכני הנסיעות ומעקב שוטף לקבלת הזיכויים בהתאם להסכמים.

  » מעקב ובקרה על כל ביטולי ההשתלמויות בחו"ל.

  » תשלומים לאורחים מחו"ל כולל כרטיסי טיסה.