​קניינות חו"ל, מתבצעת מול ספקים בחו"ל, או נציגיהם בארץ.

ביצוע הרכישה כולל:

  • הובלת הטובין (ע"י חברת שליחויות).

  • שחרור הטובין מהמכס וקבלתו באוניברסיטה.

  • טיפול בנושא חוקיות הייבוא (רישיונות ואישורים) מול המוסדות המתאימים.

  • בדיקת התאמת מסמכי הייבוא.

  • טיפול בתשלום לספק:
    (1)   לפני קבלת הטובין או השירותים, באמצעות כרטיס אשראי.
    (2)   לאחר קבלת הטובין או השירותים באמצעות המחאה או העברה בנקאית.

כל דרישה לרכש חו"ל חייבת להיות מלווהבטופס הצהרה למכס המפרט את מהות הטובין המוזמן ושימושו למחקר בלבד. ללא טופס זה, לא ניתן לשחרר ציוד מהמכס.

הבהרה 
תשלום באמצעות כרטיס אשראי יבוצע אך ורק לספקים בחו"ל עד תקרה של 1000$ לעסקה בודדת ובתנאי שהתשלום באשראי הינו:
(א) האמצעי היחיד, שבו הספק מוכן לקבל תמורה בגין הטובין או השירותים שהוא אמור לספק.
(ב) הספק דורש תשלום מיידי (ויש אפשרות לבצע תשלום בכרטיס אשראי).
(ג) נדרשת אספקה מיידית (והתשלום בכרטיס אשראי מזרז אותה).

לביצוע התשלום בכרטיס אשראי, יש לפעול כדלקמן:
(א) להזין "דרישת רכש בחו"ל" (כפי שהדבר נעשה עד כה).
(ב) בשדה פרטים לציין "ביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי".
(ג) לצרף לדרישה את המסמכים הרלוונטים (פרטי אתר האינטרנט – לביצוע תשולם באמצעות האינטרנט, טופס מילוי פרטי הכרטיס וכד').

הטיפול בהזמנה יעשה ע"י מחלקת הרכש, בהתאם להליך הטיפול בהזמנת יבוא.

התשלום בכרטיס האשראי ניתן לביצוע בכל המטבעות. הסליקה תהיה לחשבונות עו"ש מט"ח בדולר או ביורו.
סליקת תשלומים בדולר או יורו תתבצע לחשבון המט"ח המתאים ללא חיוב בעמלות וללא צורך בהמרות מטבע.
הסליקה של תשלומים ביתר המטבעות תבוצע בעו"ש מט"ח דולר.
ההמרה תחוייב בעמלה של 1.3% על עסקאות שיתבצעו במדינות אירופה ו-1.75% על עסקאות שיתבצעו ביתר המדינות