מתאם החשבונות מקבל את החשבוניות שהגישו הספקים, בודק אותן ומעבירן להנהלת-החשבונות, להמשך טיפול.

תהליך תיאום החשבונות כולל:

  • תיאום בין תעודת משלוח לחשבוניות.

  • טיפול בחתימות / אישורים על-גבי החשבוניות.

  • השוואת המחירים בין החשבוניות להזמנות.

  • טיפול בחריגות ממסגרת ההזמנות בתיאום עם הקניין והיזם.

  • טיפול בזיכוי תקציב היזם במקרה של החזרה לספק.

 

חנניה עמוס, מתאם חשבונות
טלפון: 08-6461262  פקס: 08-6477723
chanania@bgu.ac.il

  • טיפול בחשבונות ספקים על פי הזמנות רכש והזמנות מיוחדות

  • החתמת החשבוניות ואישורן על-ידי מקבלי הטובין / שירותים