06 יול' 2021

​​​​​

מחקר בראשות ד"ר אסף זריצקי מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הצליח לאפיין את הפוטנציאל
הגרורתי של גידולים סרטניים באמצעות הגברה מלאכותית של תכונות תאיות שלא ניתנות לזיהוי
בעין האנושית. לשיטה החישובית החדשה, המבוססת על טכנולוגיית למידה עמוקה, עשויים
להיות יישומים נרחבים בהבנה של תהליכים ביולוגיים ואף בקידום ההבנה ותכנון הטיפול בעולם
הרפואה.

לראיון של ד"ר זריצקי בתכנית הרדיו "שלושה שיודעים" עם דודו ארז שנערך בתאריך 06.07.2021