$$News and Reports$$
05 אפר' 2022


שמחים לבשר שהסטודנטים: ליאור סבצ'נקו, ספיר שמאי ודור שרטו מאוניברסיטת בן גוריון במסגרת הפרויקט השנתי שלהם בשנת הלימודים אחרונה בהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע ובמסגרת הקורס ומעבדת הפינטק בראשות עופר זוין, זכו במקום השני !!! במסגרת תחרות מארגון אקדמאי בילאומי "יזמות טכנולגית" TIE_Univesity. הסטודנטים התמודדו מול מגוון רחב של מיזמיים מרשימים, מכלל האוניברסיטאות והמכללות בארץ

הסטודנטים פיתחו מערכת ייעודית ופורצת דרך לסטודנטים בעולמות ה-Blockchain הכוללת אלגוריתמים ייחודים בתחום ה-Machine Learning. המערכת ה"חכמה" מאפשרת לסטודנטים למכור מוצרי שירות ייחודים בין סטודנטים ולבצע תשלומים מבוססי טכנולוגיית הBlockchain. במהלך השנה, במסגרת המעבדה האקתונים שלמדו במהלך השנים מהלימודים האקדמאים האוניברסיטה  עוברים הסטודנטים הכשרה ייחודית לטובת המיזם שלהם, וכן לזכות בתחרות.