07 יונ' 2018
11:00
-13:00

בניין 55 חדר 117

​הנכם מוזמנים לסמינר השבועי במחלקה להנדסת מכונות שיתקיים ביום חמישי 07.06.2018 בשעה 11:00 בבוקר בנושא:

Exposure to Hazardous Aerosols, Inactivation of Aerosolized Bio-agents and Respiratory Protection

מצורף תקציר הסמינר לעיונכם

 Seminar Professor Sergey A. Grinshpun 7 June 2018.pdf