07 ינו' 2021
16:00
-18:00

המחלקה להנדסת מכונות

​הנכם מוזמנים לסמינר מקוון של המחלקה להנדסת מכונות שיתקיים ביום חמישי 07.01.2021 בשעה 16:00 בנושא:

Acoustics driven forces for manipulating small particles

מצורף בזה תקציר הסמינר לעיונכם

Mechanical Engineering Seminar Dr. Amit Dolev 7 January 2021.pdf