​​​​​​​​​
דרושים לסמסטר א תשפ"ג

המשרות מיועדות לשני המינים.

יש לפנות בצירוף קורות חיים וגיליון ציונים.​

שנה א:​

382.1.1101 מבוא להנדסת נתונים, ד"ר מיקי פייר

מעבדה 3 קבוצות * 1 ש"ש (סה"כ 3 ש"ש) 27.27% משרה


שנה ב:​​

382.1.2705 "אנליזה נומרית", ד"ר רמי פוזיס

3 קבוצות תרגול* 1 ש"ש  37.5% משרה​


שנה ג:

372.1.3021 רגרסיה ותכנון ניסויים, ד"ר מירב מימון 

מתרגל 3 קבוצות * 1 ש"ש 37.5% משרה

372.1.3501 "הנדסת איכות תוכנה", ד"ר אחיה אליסף​

מתרגל ל3 קבוצות תרגיל 37.5% משרה 


372.1.3801 ניתוח ותיכון מערכות תוכנה, פרופ' ארנון שטורם

מתרגל לקבוצה אחת* 2 ש"ש 25% משרה​

382.1.3601 מחסני נתונים ובינה עסקית, מר גיל אברהמי

מתרגל ל3 קבוצות* 1 ש"ש  37.5% משרה​

שנה ד:

372.1.4307 נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים, ד"ר שחף שפרברג

מתרגל ל3 קבוצות* 1 ש"ש  37.5% משרה

 

382.1.4331 "ניתוח סדרות עתיות וכריית תזרימי נתונים", פרופ' רוברט מושקוביץ

מתרגל ל2 קבוצות* 1 ש"ש 25% משרה

קורסי בחירה:

לפי 20.45% משרה

372.1.4403 "ניתוח רשתות חברתיות", מר אריאל בר

372.1.4951 "סדנה בלמידה עמוקה", מר נתי שמעוני

​תואר שני:

קורס חדש 372.2.5051 אינטרנט, אלגוריתמים וחברה - דרוש עוזר הוראה. תשלום שלושה תשלומים חד פעמיים.

ל​פרטים  ד"ר ניר גרינברג 


דרושים בודקי מטלות- תשלום חד פעמי לפי 39 שעות (מסטרנטים בלבד), מותנה ב40 נרשמים לקורס

תואר שני  
37225214למידה חישוביתד"ר נדב רפופורט
37225301סוגיות מתקדמות בקוד עויןד"ר מרדכי גורי
37225401כריית נתונים במאגריםד"ר מיקי פייר
37225513שיטות חיפוש בבינהפרופ' אריאל פלנר
37225702עיבוד שפה טבעיתד"ר אורן צור
37225803מודלי חיזוי ברפואה (עם יישום בשפת התכנות R)ד"ר נועם ברדה, ד"ר נועה דגן
37225503ניתוח רשתות מורכבותד"ר רמי פוזיס​
37226905בינה מלאכותית זדוניתד"ר ישראל מירסקי
37226801מבוא למערכות מידע רפואיותד"ר נועם ברדה, ד"ר נועה דגן​​