​​​​​​

משרות  לסמסטר א תשפ"ב​ (מיועד לשני המינים)

משרות:

קורות חיים וגיליון ציונים יש לשלוח למרצה בקורס.​

​בודקי מטלות- תשלום חד פעמי לפי 39 שעות  שמשולמות בתום הסמסטר (מותנה במינימום 40 נרשמים לקורס):​

37225216 "אלגוריתמים אבולוציוניים",  ד"ר אחיה אליסף

37225401 "כריית נתונים במאגרים גדולים", ד"ר מיקי פייר

​37225804 "אנליטיקה של נתונים בזמן", ד"ר רוברט מושקוביץ'​

​​