​​​​​​​​​
משרות לסמסטר ב:
בפנייה יש לצרף קו"ח וגיליון ציונים.
משרות התרגול מיועדת למסטרנטים ודוקטורנטים. בדיקת תרגילים למסטרנטים בלבד.​​

​37212104 "נושאים מתקדמים בתכנות"- מר דודי בן שמעון
1 קבוצת תרגיל (2 ש"ש)- 25% משרה.


37212021 "אמידה ובדיקת השערות"- ד"ר מירב טייב מימון

3 קבוצות תרגיל 37.5% משרה 

38213205  "עצי החלטה וניתוח אשכולות" – פרופ' מרק לסט

​ 2 קבוצות תרגיל 25% משרה

37214601 "אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת"- פרופ' אסף שבתאי וד"ר מרדכי גורי

 בדיקת תרגילים ​ 68.18% משרה.

​​​37215201 נושאים מתקדמים בבינה מלאכותית- פרופ' מאיר קלך

בדיקת תרגילים 20.45% משרה


בודקי תרגילים בקורסי התואר השני- תשלום חד פעמי של 39 שעות, מותנה במינימום 40 נרשמים בקורס:

37225401 "כריית נתונים במאגרים גדולים", ד"ר מיקי פייר ​(לא מותנה בכמות נרשמים)

37225202 "יישומי בינה מלאכותית באיתור תקלות", פרופ' מאיר קלך

37226101 "למידה עמוקה", ד"ר גלעד כץ

37225203 "שיטות לזיהוי תקיפות", פרופ' אסף שבתאי​
​​