סגל אמריטוס וגמלאים

​​תמונה
​תואר
​שם ושם משפחה
​דוא"ל
​​חדר וטלפון

​פרופ' אמריט​​וס
גדעון אורון​gidi@bgumail.bgu.ac.il
171
​08-6472200


פרופ' אמריטוסדמיטרי גולנקו-גינזבורג​dimitri@bgu.ac.il


פרופ' אמריטוסולדימיר גונטר​galita@bgu.ac.il

פרופ' אמריטוסשאול לדני​
ladany@bgumail.bgu.ac.il
169
08-6472197

פרופ' אמריטוס​אהוד מניפז
ehudm@bgu.ac.il
160
08-6472254

פרופ' אמריטה​צילה סינואני-שטרן
zilla@bgu.ac.il
​156
08-6472201
פרופ' אמריטוס​נחום פינגר
fingern@bgu.ac.il
160
08-6472254
פרופ' אמריטוס​יוסף פליסקין
jpliskin@bgumail.bgu.ac.il
158 08-6472219

פרופ' אמריטה
​נאוה פליסקין
pliskinn@bgu.ac.il
158 08-6472219

פרופ' אמריטה
לאה פרידמן​leaf@bgumail.bgu.ac.il


פרופ' אמריטוס
אפרים קורח
korach@bgumail.bgu.ac.il
156
08-6472201

פרופ' אמריטוס
​חיים שור
shor@bgu.ac.il


פרופ' אמריטוס
הלמן שטרן
helman@bgumail.bgu.ac.il


פרופ' ​​אמריטוס
​דוד שנער
shinar@bgu.ac.il
167
08-6472215