03 יונ' 2019
16:00

​​כנס הצגת המחקרים יתקיים ב- 03.06.2019. להלן הקישור לתוכנית