27 פבר' 2020
11:00

​​​​יום פתוח למועמדים לשנת הלימודים תשפ"א יתקיים ב - 27.02.2020. מצורף לוח זמנים. יום פתוח תשפא 27.02.2020 לוח זמנים.pdf