סוג
  
  
  
  
גירסאות תואמות של ממשק משתמש
  
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet15
default.master
default.master
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet3
minimal.master
minimal.master
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet4
oslo.master
oslo.master
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet15
oslo.preview
oslo.preview
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet15
seattle.master
seattle.master
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet15
seattle.preview
seattle.preview
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet15
v4.master
v4.master
  
12/06/2019 11:23BGU-USERS\ayelet4