וועדת הוראה -הסמכה

ד"ר אמיר שליוינסקי (יו"ר)

ד"ר תמי ריקלין-רביב​

 

נושאים בטיפול הוועדה:

  1. אישור מועדים מיוחדים

  2. החלטות על הפסקת לימודים

  3. בעיות בהקשר לשרות מילואים

  4. רישום לקורסים ללא קדם

  5. רישום לקורסים עבור סטודנטים עם הישגים אקדמיים לא מספקים

  6. בעיות הקשורות להוראה

  7. פיקוח על יישום תוכנית הלימודים

  8. קבלת פטורים מקורסים

  9. אישור ערעורים על בחינות

  10. דווח למועצת מחלקה על פעילות הוועדה